Gunilla Aschan ny i styrelsen hos Landshypotek Bank

Gunilla Aschan har valts in som ny styrelseledamot i Landshypotek Bank. Hon kommer där att bidra med sin gedigna erfarenhet av styrelsearbete i jord- och skogsbruksorganisationer samt den finansiella sektorn.

Landshypotek Bank är en av Sveriges tio största banker och finansierar företagande på landsbygden, boende på gårdar och huslån till hela landet. Bankens ägs av de 39000 medlemmarna i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Under tisdagens stämma i Landshypotek Bank valdes Gunilla Aschan in som ny styrelseledamot. Vidare beslutades om omval av Anna-Karin Celsing, Hans Heuman, Ann Krumlinde, Nils-Fredrik Nyblaeus, Henrik Toll och Johan Trolle-Löwen. Henrik Toll omvaldes som styrelseordförande.

Gunilla Aschan, född 1960, har lång erfarenhet av den svenska banksektorn. Hon var under många år Sverigeansvarig i specialistgruppen Jord & Skog på Nordea, och har dessförinnan arbetat på bl a Finansdepartementet samt Danske Bank. Hon har utöver detta även ett flertal förtroendeuppdrag inom jord- och skogskooperationer, däribland Lantmännen Ekonomisk Förening. Boende i Linköping.

Gunilla Aschan och Ann Krumlinde (som valdes in i styrelsen under hösten 2018) ersätter Synnöve Trygg och Charlotte Önnestedt i bankens styrelse.

För ytterligare information och kommentarer:

Douglas Norström, kommunikatör och presskontakt på Landshypotek Bank, 072-164 81 81.