Landshypotek Bank, delårsresultat kvartal 1 2019: Fortsatt stark utveckling till en bank för fler

Landshypotek Bank fortsätter att presentera ett starkt resultat och tillväxt inom bankens områden, låna och spara.

– Vi fortsätter vår tillväxt. Resultatet under första kvartalet bekräftar den underliggande kapacitet som finns i banken för tillväxt och resultatgenerering. Vi har en hög ambitionsnivå för tillväxten med nya kunder och i utlåningen, en ambition som vi kommer fortsätta att jobba för att möta under året, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Rörelseresultatet för första kvartalet 2019 uppgick till 87 (102) mnkr. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick rörelseresultatet för första kvartalet till 87 (87) mnkr. Räntenettot under kvartalet landade på 206 (209) mnkr. Kostnaderna har stigit enligt plan till följd av investeringar för operationell stabilitet samt tillväxt och uppgick till 112 (106) mnkr. Räntenettot för kvartalet visar en positiv trend som bland annat påverkats av en räntejustering som gjordes i januari.

Banken har nu passerat 4 mdkr i bolåneutlåning och under årets regionmöten som hölls i mars på en rad platser runt om i landet, presenterade föreningen sitt förslag om utdelning som föreslogs landa på 138 mnkr till medlemmarna.

– Nivån följer utdelningspolicyn, som balanserar en god utdelning med kapital till en fortsatt tillväxt för en hållbar bank i framtiden. Att vi lämnar vårt överskott till en fortsatt utveckling av god matproduktion, välskötta och produktiva skogar och levande landsbygder, är en kärna i vår bank, säger Per Lindblad.

Under kvartalet har förtroendet för banker generellt diskuterats flitigt och fått ytterligare en knäck.

Landshypotek Bank har basen för sin utlåning i hypotek med trygga säkerheter, har inga transaktionskonton och verkar enbart i Sverige. ”Det innebär dock inte att vi inte fortsatt arbetar aktivt för att på bästa möjliga sätt stävja kriminalitet, genom att övervaka transaktioner och förbättrad kundkännedom. Frågan är central för att vårda vår bank och för den transparens vi håller högt, och inte minst för att öka våra kunders förtroende för oss.”, skriver Per Lindblad i rapportens VD-ord.

­– Vi välkomnar framförallt en större konsumentmedvetenhet för värderingsfrågor och vad bankerna står för. Vi uppmanar kunderna att göra sina val utifrån det. Vi jobbar intensivt med att genomgripande diskutera och medvetandegöra vad vår bank står för, bland kunder och medarbetare. Vi är värderingsdrivna kring att möjliggöra för människor att bo och driva lantbruksföretag runt om i landet. Det är vad vi vill ska prägla våra kundrelationer, avslutar Per Lindblad.

I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden inom ekonomin, bolånemarknaden samt inom jord och skog.

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 08.45 CET. 

Läs hela rapporten här

För ytterligare kommentarer och information:

Sofie Essayh, Kommunikatör och presskontakt, sofie.essayh@landshypotek.se, 070-285 13 63

Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, 070-299 24 08

Per Lindblad, VD Landshypotek Bank, nås via Tomas Uddin och Sofie Essayh.

Delårsrapporten för kvartal 1 2019 i korthet:

Januari – mars 2019 (jämfört med januari – mars 2018)

• Rörelseresultatet uppgår till 87 (102) mnkr.

• Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 87 (87) mnkr.

• Räntenettot uppgår till 206 (188) mnkr.

• Kostnaderna uppgår till 112 (107) mnkr.

• Kreditförluster netto har en resultatpåverkan om -8 (+5) mnkr.

• Utlåningen uppgår till 73,3 (69,6) mdkr.

• Inlåningen uppgår till 14,4 (13,0) mdkr.

Januari – mars 2019 (jämfört med oktober – december 2018)

• Rörelseresultatet uppgår till 87 (89) mnkr.

• Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 87 (88) mnkr.

• Räntenettot uppgår till 206 (209) mnkr.

• Kostnaderna uppgår till 112 (106) mnkr.

• Kreditförluster netto har en resultatpåverkan om -8 (-15) mnkr.

• Utlåningen uppgår till 73,3 (72,5) mdkr.

• Inlåningen uppgår till 14,4 (14,1) mdkr.