Landshypotek Bank fortsätter sticka ut med konkurrenskraftiga snitträntor för bolån

I många jämförelser under året har Landshypotek Bank stuckit ut genom att erbjuda Sveriges lägsta snitträntor på flera bindningstider. För november ligger utmanaren på svensk bolånemarknad stabilt kvar på 1,24 % i ränta för lån med tre månaders bindningstid. För ettåringen har månadens snitt sänkts ytterligare med tre punkter till 1,21 %. Bankens lägsta snittränta för november var dock treåringen med 1,10 %.

Nu rapporterar bankerna sina snitträntor. Landshypotek Bank fortsätter att utmärka sig på bolånemarknaden, både genom att vara en annorlunda bank och ha ytterst konkurrenskraftiga räntor. I oktober var Landshypotek Bank marknadsledare på räntan med tre månaders bindningstid. Snitträntorna för november visar åter konkurrenskraften. 

Under hösten har banken också sett ett stort tillflöde av nya bolånekunder. De senaste månaderna har banken beviljat bolån för drygt 1,5 miljarder kronor.

– Nu när 2019 snart är slut är det glädjande att se att vi är en av de bolåneaktörer som haft de lägsta snitträntorna under hela året. Vi ser också att många kunder efterfrågar ett alternativ på svensk bolånemarknad som lyckas kombinera bra ränta med sunda värderingar, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, Affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Banks räntesättning för bolån är öppen och tydlig för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta banken erbjuder. Det har lockat tusentals nya bolånekunder till banken, som under 2019 fortsatt att växa på bolånemarknaden. Landshypotek Bank som så sent som 2017 började sin resa på bolånemarknaden har nu snart lånat ut 7 miljarder kronor till svenska villaägare runt om i landet.

Landshypotek Bank snitträntor bolån november

Bindningstid                 Snittränta %
3 mån                          1,24
1 år                              1,21
2 år                              1,22
3 år                              1,10
4 år                              1,30
5 år                              1,24

Se alla våra bolåneräntor här.

Landshypotek Bank särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor från1836 och drivs för att bidra till att människor över hela landet ska kunna finansiera gårdar och boende. Banken har tillgång till finansiering via säkerställda obligationer och sedan lång tid väl uppbyggda investerarrelationer. Banken har en effektiv kapitaltäckning med ett avancerat IRK-tillstånd för hushållskrediter som omfattar bolånekrediter.

Om Landshypotek Bank:

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av de 38 000 jord- och skogsbrukskunderna organiserade i en ekonomisk förening och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.

Kontakta för mer information:

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10