Landshypotek Bank halvårsrapport 2019: Starkt resultat och fortsatt tillväxt

Landshypotek Bank fortsätter tillväxtresan både sett till antal kunder och i volym inom såväl låna som spara. Rörelseresultatet, exklusive finansiella transaktioner, förbättras både jämfört med förra kvartalet och motsvarande period förra året. Det visar halvårsbokslutet som publiceras idag. 

Bild landskap

”Steg för steg blir vi en bättre bank för allt fler kunder och fortsätter därmed utveckla en annorlunda bank för fler på svensk bankmarknad. Vi har ännu högre ambitioner men det är positivt att vi fortsätter vår tillväxtresa”, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Bankens rörelseresultat uppgick till 187 (197) mnkr. Exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner var rörelseresultatet 189 (178) mnkr. 

Räntenettot uppgick till 409 (386) mnkr, en ökning med 23 mnkr. Ränteintäkterna uppgick till 667 (609) mnkr, en ökning med 58 mnkr, främst hänförligt till ökad lånevolym. 

Bankens utlåning uppgår till närmare 74 mdkr. Tillväxten inom jord- och skogsbruksutlåningen är stabil, men framförallt hittar fler till banken som ny bolånebank. Vid halvåret har banken närmat sig 5 mdkr i bolånevolym och växer stadigt.

”Det märks att konkurrensen har hårdnat. Men vi nya bolåneaktörer som nu etablerar oss har redan skapat mycket konsumentnytta både genom både förbättrad öppenhet och lägre räntor på marknaden”, tillägger Per Lindblad.

Fler kunder ger Landshypotek Bank en stabilare bas för finansiell hållbarhet över tid. Satsningen på bolån är långsiktig men har redan stärkt banken. 

Kostnaderna har ökat enligt plan med 6 mnkr jämfört med motsvarande period förra året, i syfte att hantera bankens tillväxt och fortsatt stärka banken som helhet. 

Under kvartalet har även vinsten för 2018 gått ut till bankens ägare, jord- och skogsbrukskunderna. I år stärkte 138 miljoner kronor de gröna näringarna och våra jord- och skogsbrukares företag. Utdelningen bekräftar Landshypotek Banks unika grund som bank. 

I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden inom ekonomin, bolånemarknaden samt inom jord och skog.

Hela rapporten bifogas.

Denna information är sådan information som Landshypotek Bank AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 08.00 CEST. 

För ytterligare kommentarer och information: 

Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef, 070-299 24 08
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10
Per Lindblad, vd Landshypotek Bank, nås via Tomas Uddin 

Delårsrapporten i korthet: 

Januari – juni 2019
jämfört med januari – juni 2018

• Rörelseresultatet uppgår till 187 (197) mnkr.
• Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 189 (178) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 409 (386) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 226 (220) mnkr.
• Kreditförluster netto har en resultatpåverkan om 2 (9) mnkr.
• Utlåningen uppgår till 73,9 (70,8) mdkr.
• Inlåningen uppgår till 14,6 (13,5) mdkr.

April – juni 2019
jämfört med januari – mars 2019

• Rörelseresultatet uppgår till 100 (87) mnkr.
• Det underliggande rörelseresultatet, resultatet exklusive nettoresultat av finansiella transaktioner, uppgår till 102 (87) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 203 (206) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 114 (112) mnkr.
• Kreditförluster netto har en resultatpåverkan om 11 (-8) mnkr.
• Utlåningen uppgår till 73,9 (73,3) mdkr.
• Inlåningen uppgår till 14,6 (14,4) mdkr.

Om Landshypotek Bank:
Landshypotek Bank grundades 1836 och är en av de tio största bankerna i Sverige. Banken har fokus på tjänster inom låna och spara. Kunderna lånar historiskt till jord och skog men nu även till hus. Banken ägs av 39 000 jord- och skogsbrukskunder, organiserade i en ekonomisk förening. Tillsammans stärker banken och kunderna de gröna näringarna och möjliggör därmed att vi alla kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige.