Lantbrukarnas bank prisar ny metod att utveckla skogsplantors växtkraft

Ett examensarbete om en ny metod för att stärka skogsplantors rotsystem belönas med Landshypotek Banks uppsatsstipendium för de gröna näringarnas framtid. Plantering av skog med stark växtkraft har betydelse för både klimat och konkurrenskraft.

Uppsatsstipendiat 2019

I sin kandidatuppsats på institutionen för växtbiologi på SLU i Ultuna har Emil Bengtsson studerat en alternativ metod för att stärka rotsystemet hos mikroplantor som används vid plantering av skog. Studien visar att metoden med s.k. tillväxtregulator stärker rötterna på gran och tall.

”På ett nyfiket sätt har författaren testat en ny metod för att utveckla skogsplantors tillväxt och rotsystem. Att utveckla metoder för att få fram robusta plantor är en central del i skogsbruket, inte minst med tanke på ökad internationell konkurrens, klimatförändringar och andra utmaningar för skogsbruket”, skriver juryn, som bestått av jord- och skogsbruksexperter på Landshypotek Bank, i sin motivering.

”Uppsatsen har på ett nytänkande sätt fört över kunskap kring tillväxtregulatorer, vilket är en metod som används inom jordbrukssektorn. Försöket har visat att metoden är intressant med en positiv effekt på granplantor, men att mer forskning behövs innan metoden kan användas i större skala för gran- och tallplantor. Författaren bidrar med flera förslag på fortsatt forskning inom området”, avslutar juryn.

Med uppsatsstipendiet för de gröna näringarnas framtid vill lantbrukarnas bank Landshypotek stimulera och uppmuntra studenter som visar särskilt intresse för och bidrar till ny kunskap inom lantbruk, skogsbruk och dess framtid.

Emil Bengtsson mottog prischecken på 10 000 kronor på plats på Lugnets plantskola utanför Bålsta i Uppsala län där studien har genomförts.

”Stipendiet känns som ett kvitto på att man har gjort något bra, och det känns kul att göra något som man kan ha praktisk nytta av”, säger årets stipendiat Emil Bengtsson.

Bilder:
Bild 1. Stipendiat Emil Bengtsson med (från vänster) distriktschefen för Landshypotek Bank i Mälardalen Karin Wijkander samt projektledare inom jord och skog Elin Ekstrand

Bild 2. Mikroplanta av gran

Kontakta för mer information:
Jonas Feinberg, presskontakt för Landshypotek Bank, mobil 070-349 24 10

Jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för betydelsen för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av de 39 000 jord- och skogsbrukskunderna organiserade i en ekonomisk förening och har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se