Miljonutdelning till skånska lantbrukare

Nu är det åter dags för Landshypotek Ekonomisk Förenings årliga regionmöten som samlar jord- och skogsbrukare från hela landet. På måndag 18 mars träffas medlemmarna i Skåne för att utbyta idéer och höra mer om årets utdelning på hela 22,7 miljoner kr.

Landshypotek Ekonomisk Förening har 39 000 medlemmar från hela landet som är verksamma inom jord och skog. På måndag 18 mars samlas medlemmar från Skåne på Star Hotel i Lund för att diskutera frågor som sträcker sig hela vägen från generella frågor om jord- och skogsbruk, till särskilda diskussioner om hur medlemmarna påverkats av förra årets torka och de samarbeten som följt av de utmaningar som landets lantbrukare ställdes inför under 2018.

– Ingen förstår bättre medlemmarnas möjligheter och utmaningar än de som arbetar i samma miljö. Vi på Landshypotek delar själva våra kunders och medlemmars vardag. När vi nu samlas till regionmöten är det viktigt med information om banken och föreningens verksamhet, men framförallt är det en möjlighet för lantbrukare att knyta viktiga nätverk i sitt närområde, utbyta erfarenheter och att bara träffas. Goda samarbeten mellan jord- och skogsbrukare var avgörande för att klara sommarens prövningar, och goda samarbeten har varit en grundsten för Landshypotek allt sedan vi bildades 1836. Våra regionmöten ligger helt i linje med den tanken, säger Per-Olof Hilmér, ordförande, Landshypotek Ekonomisk förening.

Utöver mötesförhandlingar, diskussioner om verksamhetens kärnfrågor och förslag till utdelning till sina medlemmar, som för region Skåne föreslås bli 22,7 miljoner kr, ges det på måndag även tillfälle att lyssna till bland andra regionordförande Hans Heuman, Per Lindblad som är VD i Landshypotek Bank, och skådespelaren Sven Melander som kommer att prata om sin karriär och tankarna bakom sin senaste kokbok.

– Precis som för de övriga deltagarna utgör regionmötena fantastiska tillfällen för oss på Landshypotek Bank att möta både kunder och kollegor, och få lära oss mer om hur vi kan bidra till en levande landsbygd. Regionmötena är både intressanta och kul, det är ingen dum kombination, säger Per Lindblad, VD, Landshypotek Bank.

Läs mer om alla årets möten på Landshypoteks hemsida www.landshypotek.se

Totalt föreslås att 138 miljoner delas ut till landets jord- och skogsbrukare. Såhär fördelar sig utdelningen över landet (miljoner kronor): 

Norr                                              4,3                     

Mitt                                               4,7 

Gävle-Dala                                   5,3 

Mälarprovinserna                        21,3 

Wermland                                     7,9 

Örebro                                           8,1 

Östgöta                                        20,2 

Älvsborg m fl län                          20,6 

Småland m fl prov                        18,9 

Gotland                                          4,1 

Skåne                                           22,7 

För mer information, intervjuförfrågningar och bilder, vänligen kontakta:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank, 070-285 13 63sofie.essayh@landshypotek.se