Ny rapport: Passiva bolånekunder – särskilt utanför storstäderna – riskerar förlora pengar

Många svenskar funderar varje månad på bostadsmarknaden och sina bolån. Men knappt en tredjedel har faktiskt bytt bank för sitt bolån. Det visar en undersökning från Novus på uppdrag av Landshypotek Bank, som också belyser att storstadsbor genomgående är mer aktiva på bostadsmarknaden än de som bor i övriga landet.

Den som bor i någon av Sveriges tre storstäder (Stockholm, Göteborg eller Malmö) är mer aktiv på bostadsmarknaden och har eller kan i högre utsträckning tänka sig att flytta bolån. I de tre storstäderna har nästan fyra av tio (37 %) någon gång bytt bank för sitt bolån medan andelen som gjort det i övriga landet är knappt en tredjedel (29 %).

I storstäderna svarar nästan 6 av 10 (58 %) att de under senaste året tänkt på att flytta sitt bolån. I övriga landet är motsvarande andel något lägre (49 %).

– Den här rapporten visar tydligt att många bolånekunder förlorar flera tusen kronor varje år för att de sitter kvar i en gammal bankrelation där de betalar onödigt hög ränta. På några år blir det här väldigt många tusenlappar. I hela landet, men framför allt utanför storstäderna, skulle man behöva bli bättre på att se om det finns alternativ för sina bolån. Det finns idag många aktörer på bolånemarknaden och en bra chans för kunden att pröva nytt, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, Affärschef på Landshypotek Bank.

Hur ofta man söker information om bostadsmarknaden skiljer sig också mellan storstad och övriga landet. I storstäderna söker nästan 5 av 10 (46 %) information om bostadsmarknaden varje månad, medan motsvarande siffra i övriga landet är 3 av 10 (33 %). Boende i storstäder svarar i högre utsträckning också att de tänker på frågor som rör bostadsmarknaden varje månad (68 %). I övriga landet är motsvarande siffra 59 %.

– Även om många utanför storstäderna trivs bättre med sin boendesituation jämfört med storstadsbor, så är det samtidigt viktigt att man på landsbygden också tar chansen att utmana sin bank. Dels för att spara pengar, dels för att ta vara på möjligheten att vara en del i en rörelse för ökad konkurrens och sunda värderingar på svensk bankmarknad, fortsätter Catharina Åbjörnsson Lindgren, Affärschef på Landshypotek Bank.

Rapportens viktigaste slutsatser

 • Bostadsmarknaden engagerar
  Nästan 6 av 10 (59 %) tänker på bostadsmarknaden varje månad. I storstäderna är motsvarande andel närmare 7 av 10 (68 %) för att i övriga landet vara färre än hälften (49 %).
 • Boende i storstäder söker oftare information om bostadsmarknaden
  Nära fem av tio (46 %) av de som bor i storstäder svarar att de söker information om bostadsmarknaden så ofta som varje månad. Motsvarande andel i övriga landet är cirka tre av tio (33 %).
   
 • Nästan hälften har aldrig under senaste året funderat på att byta bank för sitt bolån
  Nära hälften av svenskarna (45 %) har aldrig under det senaste året funderat på att flytta sitt bolån till en annan bank. Motsvarande andel utanför storstäderna är drygt hälften (51 %). Andelen som inte funderat på att byta bolånebank under senaste året är lägre bland de som bor i storstad (40 %).
 • Cirka en av tre har faktiskt flyttat sitt bolån till annan bank
  Nära en av tre (32 %) svarar att de någon gång bytt bank för sitt bolån. I storstäderna svarar 37 % att de någon gång flyttat sitt bolån till annan bank, medan andelen i övriga landet är 29 %.

Här kan du läsa hela rapporten.

Om Landshypoteks Banks Boendebarometer
Landshypotek Banks Boendebarometer är en återkommande rapport där Landshypotek Bank tar tempen på den svenska bostadsmarknaden. Rapporten ger en unik insikt i svenskarnas syn på sina bostäder – vilka parametrar man värdesätter högst och hur man ser på finansieringen.

Fakta om undersökningen

 • Novus Sverigepanel, webbenkät med ett representativt urval för befolkningen
 • 2018 svarade 2 915 personer på undersökningen och 2019 svarade 2 945 personer
 • Fältperiod 30 april 19 maj 2019

Definitioner
Boende i storstäder
Undersökningen följer SKL:s definition på storstäder och storstadsnära kommuner, vars kriterier uppfylls av Storstockholm (Stockholms län), Storgöteborg (Göteborg med omnejd) och Stormalmö.

 • Storstäder – kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den största tätorten, d.v.s. Stockholm, Göteborg och Malmö (kommun).
 • Pendlingskommun nära stor stad – kommuner där minst 40 % av nattbefolkningen pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun.

Boende i övriga landet

 • Mindre stad/tätort – kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den största tätorten.
 • Pendlingskommun nära mindre stad/tätort – kommuner där minst 30 % av nattbefolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 % av den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun.
 • Landsbygdskommun – kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten, lågt pendlingsmönster (mindre än 30 %).
 • Landsbygdskommun med besöksnäring – landsbygdskommun med minst två kriterier för besöksnäring, d.v.s. antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/hotell/ restaurang i förhållande till invånarantalet.

Om Landshypotek Bank:
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av de 38 000 jord- och skogsbrukskunderna organiserade i en ekonomisk förening och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.

Kontakta för mer information:
Jonas Feinberg, presskontakt på Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se