Pressinbjudan:  Gästtalare från Finansinspektionen och LRF kött när Landshypotek håller stämma

Landshypotek Ekonomisk Förening håller föreningsstämma den 7 maj. Förtroendevalda från hela landet samlas i Stockholm för dialog om föreningen och den egna bankens utveckling. På stämman tas det beslut om årets medlemsutdelning, där förslaget är att 138 miljoner delas ut till medlemmarna för 2018 års resultat. Årets stämmotalare är Sven-Erik Österberg, styrelseordförande i Finansinspektionen och landshövding i Stockholms län. Även Åsa Odell, ordförande LRF Kött samt vice ordförande i LRF, talar under stämmodagen.

Landshypotek Bank ägs av ca 39 000 lånekunder inom jord och skog, organiserade som medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening. Vid stämman presenterar vd Per Lindblad utvecklingen i Landshypotek Bank och resultatet för 2018. Per-Olof Hilmér, ordförande och Gunnar Lans, föreningschef, presenterar utvecklingen i föreningen.

– Stämman är verkligen en högtidsdag för oss som är engagerade i Landshypotek. Det ska den vara i en av landets största kooperationer och för den enda bank på svensk bankmarknad som är medlemsägd. Landshypotek är i stark utveckling men vilar också på ett fundament av starka ekonomiska resultat, stabil tillväxt och god utdelning till medlemmarna. Det hoppas jag kommer att prägla stämman, säger Per-Olof Hilmér, ordförande, Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypotek Bank gjorde ett bra resultat under 2018 och till stämman föreslås att 138 miljoner kronor delas ut till medlemmarna, vilket är 8 % på respektive medlems insatskapital. Det innebär att 138 miljoner går till Sveriges jord- och skogsbrukare för fortsatt utveckling av svenska landsbygder.

Årets stämmotalare är Sven-Erik Österberg, styrelseordförande i Finansinspektionen. Under stämman kommer även Åsa Odell, ordförande LRF Kött samt vice ordförande i LRFatt tala. Åsa Odell kommer att prata om framtiden för svenskt kött och Sven-Erik Österberg om finansiering av de gröna näringarna.

Stämman är öppen för valda i fullmäktige, förtroendevalda i Landshypotek Ekonomisk Förening, inbjudna tjänstemän från banken, inbjudna gäster och media.

Tid: Tisdag den 7 maj 2019, kl. 10.00

Plats: Musikaliska Stockholm, Nybrokajen 11, Stockholm

Program

09.00 Registrering med förmiddagskaffe

10.00 Stämman öppnar

Ordförande Per-Olof Hilmér öppnar årets stämma. Stämmoförhandlingar, inkl. presentation av VD Per Lindblad om Landshypotek Banks resultat 2018 och Gunnar Lans, föreningschef om föreningens resultat 2018.

11.30 Finansiering av de gröna näringarna – mångfald och konkurrens i tillväxt.   Sven-Erik Österberg, styrelseordförande i Finansinspektionen och landshövding i Stockholms län

12.15 Lunch

13.30 Framtiden för svenskt kött. Åsa Odell, ordförande LRF Kött samt vice ordförande i LRF.

14.15 Landshypotek i utveckling. Per-Olof Hilmér, ordförande och Gunnar Lans, föreningschef.

14.45 Kaffe

15.15 Aktuellt och framtiden i banken. Per Lindblad, Johan Asklund och Catharina Åbjörnsson Lindgren, Landshypotek Bank.

Ordförande Per-Olof Hilmér summerar och avslutar dagen.

16.00 Dagen avslutas

För mer information:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt, Landshypotek Bank, 070-285 13 63,sofie.essayh@landshypotek.se