Snitträntorna oktober: Många väljer nytt på bolånemarknaden

Många husägare väljer nu nya möjligheter för sina bolån – Landshypotek Bank fortsätter att växa. Under oktober visade banken fortsatt konkurrenskraftiga snitträntor och passerade totalt 6 miljarder kronor i bolån.

Under hösten har Landshypotek Bank haft en kraftig tillväxt för sina huslån. Banken fortsätter att sticka ut på bolånemarknaden, både genom att vara en annorlunda bank och ha ytterst konkurrenskraftiga räntor. Under de senaste två månaderna har banken beviljat lån för drygt en miljard kronor. I likhet med september band kunderna till lägst ränta på treåringen med en snittränta på 1,09 %, följt av tvååringen på 1,18 % och femåringen på 1,21 %. Cirka hälften av bankens nya bolånetagare valde i oktober att binda sina räntor på längre löptider.

– Vi har under hösten sett en väldigt stark efterfrågan på våra bolån och ser en fortsatt trend att fler passar på att binda vid de historiskt låga räntenivåerna, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

– I det nya landskapet för bankmarknaden märker vi även allt tydligare att allt fler förväntar sig en bra ränta, men också nånting mer. Jag tror att många idag efterfrågar alternativ där de kan känna sig trygga med att sunda värderingar – som trygghet, långsiktighet, transparens och hållbarhet – är mer än bara vackra ord. Vi vill att många ska uppskatta och känna sig hemma med vår värdegrund och kultur, fortsätter Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek Bank snitträntor bolån oktober 2019

Bindningstid                     Snittränta %

3 månader                        1.24

1 år                                   1.26

2 år                                   1.18

3 år                                   1.09

5 år                                   1.21

Se alla våra boräntor här

Landshypotek Banks räntesättning för bolån är helt öppen och gäller för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta banken erbjuder. Det har lockat tusentals nya bolånekunder till banken, som under 2019 fortsatt att växa på bolånemarknaden. Landshypotek Bank som så sent som 2017 började sin resa på bolånemarknaden har nu lånat ut över 6 miljarder kronor till svenska villaägare runt om i landet.

Landshypotek Bank särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en riktig bank sedan 1836 med en äkta värdegrund och tillgång till finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas. Banken har en effektiv kapitaltäckning med ett avancerat IRK-tillstånd för hushållskrediter som omfattar bolånekrediter.

Om Landshypotek Bank:

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för betydelsen för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av de 38 000 jord- och skogsbrukskunderna organiserade i en ekonomisk förening och har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige.