Landshypotek Bank: Årets bolånebank levererar konkurrenskraftiga snitträntor för februari

I en färsk rapport från Villaägarna kammar Landshypotek hem förstaplatsen när bästa bolånebanken koras för 2019. Under året har Landshypotek haft de bästa räntorna på flera löptider. Nu publiceras dessutom snitträntorna för februari som visar att Landshypotek fortsätter att hålla konkurrenskraftiga räntor.

I Villaägarnas Bankrapport 2020 mäts och jämförs bankerna utifrån fyra olika faktorer: Rörlig bolåneränta, två års bunden ränta, fem års bunden ränta och tagna marknadsandelar (som i undersökningen används för att följa om banken är populär bland kunderna). Sammantaget landar Landshypotek i topp, följt av Skandiabanken och SEB.

– Det är otroligt glädjande att hamna på förstaplats i en oberoende och så omfattande undersökning. Vi har under året också sett att allt fler kunder uppskattar vårt erbjudande och vår position på marknaden. Liksom Villaägarna tror vi att det är viktigt med ökad konkurrens från mindre aktörer. Vi är några aktörer som nu bryter upp tidigare storbanksoligopol och med det bidrar till att hålla priserna nere på hela marknaden och samtidigt skapar fler valmöjligheter för kunderna, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Fortsatt konkurrenskraftiga snitträntor
Landshypoteks snittränta för bolån med tre månaders bindning låg i februari på 1,36 %, vilket är samma nivå som januari. I snitt hittade kunderna bankens lägsta ränta på lån med tre års bindning, 1,31 %, medan lån med ett och två års bindning snittade på 1,37 respektive 1,38 %.

Bindningstid                     Snittränta

3 mån                                 1.36 %
1 år                                     1.37 %
2 år                                     1.38 %
3 år                                     1.31 %
5 år                                     1.58 %

I februari sänkte Landshypotek sin ränta på lån med tre månaders bindning med 0,10 procentenheter, vilket ger en bästa ränta på 1,29 % (effektiv ränta).

– Vi ser ett fortsatt historiskt lågt ränteläge, även om det var många aktörer som höjde sina räntor i början av året. Vi hade enligt Villaägarna bäst ränta 2019. Snitträntorna för februari anger en bra start på nya året. Vi har en tydlig ambition att fortsätta vara konkurrenskraftiga även under 2020, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek Bank särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.

Kontakta för mer information:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10