Landshypotek Bank: Fortsatt konkurrenskraftiga snitträntor för bolån i december

Sedan Riksbankens höjning av reporäntan i december är det många som följer bolåneräntorna med stort intresse. En jämförelse mellan bankernas snitträntor för december visar att Landshypotek fortsätter att hålla ytterst konkurrenskraftiga räntor. Utmanaren på svensk bolånemarknad har nu lånat ut sju miljarder kronor till svenska husägare.

Landshypotek har under en längre tid stuckit ut i flera jämförelser genom att erbjuda Sveriges lägsta snitträntor på bolån vad gäller flera bindningstider. Snitträntan för lån med tre års bindning låg i december på 1,16 %. Snitträntan för lån på ett och två års bindningstid låg på 1,19 %. För lån med tre månaders bindning var snittet i december 1,23 %, vilket är bankens lägsta notering för den bindningstiden för hela 2019.

– Vi har under hösten sett en kraftig tillväxt på bolån och att fler väljer att binda på längre bindningstider. När vi nu summerat 2019 är det glädjande att se att vi är en av de bolåneaktörer som har kunnat hålla de lägsta snitträntorna under hela året, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Banken som så sent som 2017 började sin resa på bolånemarknaden nådde vid årsskiftet sju miljarder kronor i utlåning till svenska villaägare runt om i landet.

– Vi ser också allt tydligare att bolånekunderna förväntar sig bra ränta men också någonting mer. Jag tror många idag efterfrågar alternativ där de kan känna att det finns sunda värderingar som långsiktighet, hållbarhet och transparens, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek Banks räntesättning för bolån är öppen och tydlig för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta banken erbjuder.

Upplåningskostnaden har stigit i anslutning till Riksbankens besked i december. Landshypotek Bank följer utvecklingen men har vid tiden för den här informationen inte förändrat räntorna efter beskedet.

Landshypotek Bank snitträntor bolån december:

Bindningstid                 Snittränta %

3 mån                          1,23
1 år                              1,19
2 år                              1,19
3 år                              1,16
4 år                              1,27
5 år                              1,32

Se alla våra bolåneräntor här.

Om Landshypotek Bank:
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening och har närmare 200 medarbetare på orter över hela landet.

Kontakta för mer information:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10