Landshypotek Bank: Fortsatt konkurrenskraftiga snitträntor för januari

En jämförelse mellan bankernas snitträntor för januari visar att Landshypotek fortsätter att hålla konkurrenskraftiga räntor.

Bankens snittränta för lån med tre års bindning låg i januari på 1,19 %, vilket i jämförelse var lägst på marknaden. Snitträntan för lån med två respektive ett års bindningstid låg på 1,21 respektive 1,24 %. För lån med tre månaders bindning var snittet i december 1,36 %.

– Trots räntehöjningar hos många aktörer under januari ser vi ett generellt historiskt lågt ränteläge på marknaden. Ökad konkurrens från mindre aktörer, likt oss, bidrar till att hålla priserna nere och skapar fler möjligheter för kunderna att välja, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Bindningstid      Snittränta
3 mån                  1,36 %
1 år                      1,24 %
2 år                      1,21 %
3 år                      1,19 %
4 år                      1,28 %
5 år                      1,38 %

Eftersom Landshypotek ändrade sina räntor så sent som den 20 januari 2020 återspeglas de nya nivåerna inte fullt ut i månadens snitträntor.

Landshypotek Bank särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank:
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.

Kontakta för mer information:
Jonas Feinberg, presskontakt på Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se