Landshypotek Bank levererade konkurrenskraftiga snitträntor för kunderna i april

Räntesänkningarna som Landshypotek Bank gjorde under första kvartalet ger fortsatt genomslag på snitträntorna. Kunder som i april valde tre månaders bindningstid på sitt bolån i banken fick en snittränta på 1,33 %. Överlag är skillnaden mellan räntenivåerna på bankens längre och kortare bindningstider marginell.

– Vi är så klart glada att i en marknadsjämförelse kunna fortsätta erbjuda så otroligt fina räntor till våra kunder. I coronatider är det många som ser över sin ekonomi och vi ser att intresset ökar för att binda över en längre tid på en ränta som ligger på ungefär samma låga nivå som för kortare bindningstider, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Månaden har präglats av snabb anpassning till Finansinspektionens nya regler om undantag från amorteringskrav med hänvisning till coronakrisens påverkan på samhällsekonomin. Landshypotek ser vikten av att ta sitt ansvar och erbjuder nu tillfällig amorteringsfrihet för både gamla och nya kunder i enlighet med de nya reglerna.

 

Bindningstid              

Snittränta             Förändring (procentenheter)
     
3 mån   1,33 % 0,00
1 år  1.30 %+0,02
2 år1,27 % -0,01
3 år 1,27 %-0,05
4 år1,33 % n/a
5 år 1,39 %-0,01

 

I början av mars sänkte banken sina bolåneräntor på löptider från ett år och uppåt. För samtliga räntor med bindning på mellan tre månader till tre år erbjuder banken nu en bästa effektiv ränta på 1,29 %. För bindning på fyra och fem år är bästa effektiva räntan 1,34 respektive 1,39 %.

Landshypotek Banks räntesättning för bolån är helt öppen och gäller för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta banken erbjuder.

Landshypotek Bank särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.

Kontakta för mer information:

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10