Landshypotek Bank och Econans lanserar prognosverktyg för att underlätta beslut för privatkunder

Landshypotek vill göra det enklare för kunderna att räkna på sin privatekonomi kopplat till huslån. Därför utvecklar banken i samarbete med företaget Econans ett nytt prognosverktyg tillgängligt på bankens bolånesida.

Det nya prognosverktyget är fortfarande under utveckling och ett komplement till den bolånekalkylator som redan finns på bankens hemsida. Med den nya applikationen kan den som funderar på att köpa nytt hus eller flytta sitt bolån också enkelt se hur andra faktorer, som sparande och amortering, påverkar plånboken över tid.

– I samband med ökad efterfrågan på våra bolån har vi märkt ett växande intresse från privatkunder att kunna räkna på vad skillnaden skulle bli om de flyttade sitt lån till oss eller tog nytt lån här. Nu gör vi det enklare för fler att få en klar bild av vad olika alternativ betyder för plånboken även utifrån ett lite mer omfattande perspektiv, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

– Förhoppningsvis kan den här applikationen bidra till att fler känner att frågor kopplade till privatekonomi och bolån inte behöver vara så svårt. När man själv kan laborera med siffrorna kan det förhoppningsvis bidra till ökad kunskap och större trygghet inför ett eventuellt beslut, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypoteks nya prognosverktyg i likhet med den tidigare kalkylatorn finns tillgänglig via bankens bolånesida

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Om Econans 
Econans är ett svenskt fintech-bolag specialiserat på simulering och prognostisering av privatekonomi. Sedan tidigare har företaget samarbeten med några av Sveriges största mäklarfirmor. Landshypotek är första bank att inleda ett samarbete med Econans.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10