Landshypotek Bank sänker boräntorna på bred frontLandshypotek fortsätter utmana på bolånemarknaden genom att erbjuda konkurrenskraftiga räntor till kunderna. Nu avrundar banken året med ytterligare räntesänkningar. Idag sänks bolåneräntorna på samtliga bindningstider mellan 1 och 10 år. Den bästa effektiva räntan på bindningstider på ett till tre år erbjuds nu till 1,11 % och på fyra års bindning till 1,16 %.   

– Det känns riktigt bra att vi kan fortsätta erbjuda kunderna fina räntor. Med de här sänkningarna ger vi kunderna ytterligare möjligheter att under en längre tid säkra en god ränta, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank har en öppen räntesättning som gäller för alla bolånekunder. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta Landshypotek erbjuder.

Nu sänks listräntan på bankens bolån. Räntan som gäller för bindningstider på 1 och 2 år sänks med 0,05 procentenheter. För bolån med 3 upp till 5 års bindning sänks räntan med 0,08 procentenheter. För belåningsgrader upp t.o.m. 60 procent ger det en ränta på 1,10 % (1,11 % effektiv ränta) för bindningstiderna 1 till 3 år. För bindning på fyra år och belåningsgrad upp t.o.m. 60 procent erbjuds en ränta på 1,15 % (1,16 % effektiv ränta) och för fem år ligger räntan på 1,20 % (effektiv ränta 1,21 %). Tremånadersräntan ligger sedan tidigare på konkurrenskraftiga 1,15 % (1,16 % effektiv ränta) på belåningsgrader upp t.o.m. 60 procent.

– Vi har sett en stark kundtillströmning under året. Nu går vi mot jul och många husägare verkar ta chansen att se över sina lån och gå in i året med extra trygghet och ombonad långsiktighet. Våra nya räntor stärker den möjligheten, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren. 
 
Landshypotek Bank utsågs av Villaägarna till årets bolånebank förra året och har i jämförelser de senaste åren stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. Intresset har under året varit stort. Nyligen passerade banken en total bolånevolym på 11 miljarder kronor. 
 
Landshypotek särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Det är en bank med anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har en finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas. Banken har erbjudit bolån i tre år och vuxit i snabb takt.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Texten uppdaterades kl. 11.24 den 18 december 2020