Många stortrivs i sina bostäder även under coronapandemin

Villaomrde

Åtta av tio trivs mycket bra i sin nuvarande bostad, vilket ligger på samma nivå som 2019. Coronapandemin verkar inte haft någon negativ påverkan på uppfattningen av trivseln hemma – snarare tvärtom. Många tillbringar gärna mycket tid i sina bostäder och det finns grupper som trivs bättre hemma än förut. Det visar en färsk undersökning som Novus gjort bland bolånetagare på uppdrag av Landshypotek Bank.

55-plussarna utmärker sig genom att trivas i högre grad i sina bostäder. Dels trivs de bättre i jämförelse med de yngre åldersgrupperna och dels har andelen som trivs mycket bra i sina bostäder ökat signifikant nu under coronapandemin jämfört med samma period 2019.

Även Stockholmarna trivs bättre i sina bostäder under coronapandemin. Andelen av Stockholms bolånetagare som trivs mycket bra i sina bostäder har ökat jämfört med 2019. För ett år sedan hörde den gruppen till dem som trivdes i lägre grad än genomsnittet. 

Överlag tillbringar bolånetagarna gärna mycket tid i sina bostäder och andelen som gör det har ökat sedan 2019. Kvinnor och 55-plussarna tillbringar gärna mycket tid i sina bostäder i större utsträckning än genomsnittet.

– Man hade kunnat tro att fler skulle börja klättra på väggarna där hemma efter en lång tids pandemi och begränsad rörlighet. Men snarare ser vi att många till och med verkar trivas bättre i bostaden än innan krisen. Förhoppningsvis kan mer tid hemma stimulera både intresse och engagemang för ökad trivsel och kvalitetstid i bostaden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Novus fakta:

  • 79 procent av de som svarat trivs mycket bra i sina bostäder, vilket ligger på samma nivå som 2019 (78 procent). 
  • 93 procent av 55-plussarna trivs mycket bra i sina bostäder i år, jämfört med 85 procent 2019.
  • 82 procent av de boende i Stockholm som svarat trivs i sina bostäder jämfört med 74 procent 2019.
  • 95 procent tillbringar gärna mycket tid i sina bostäder, vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2019.
  • 98 procent av kvinnorna och 55-plussarna tillbringar gärna mycket tid i sina bostäder.

Förändringarna mellan åren och delgrupperna är statistiskt säkerställda.

Om undersökningen

Boendebarometern är en återkommande undersökning som tar tempen på den svenska bostadsmarknaden. Här ges en unik inblick i hur svenska bolånetagare ser på sin bostad och dess finansiering. Studien genomförs årligen av Novus sedan 2018 på uppdrag av Landshypotek Bank, och omfattar den svenska allmänheten i åldersspannet 18–79 år som har bolån och är delaktiga i beslut om hushållets bolån.

Årets undersökning genomfördes den 14–19 maj 2020 och omfattar 1 061 intervjuer. 2019 genomfördes undersökningen samma tidsperiod med 2 945 intervjuer. Datainsamlingen sker genom webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Om Landshypotek Bank

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10