Ny boundersökning: En villa på landsbygden är drömmen

Villalivet lockar och en villa på landsbygden är en ohotad etta på listan när personer med bolån svarar på frågor om sitt drömboende. Fler än var tredje vill bo i en villa på landsbygden. Det som drar är friheten, närheten till naturen och lugn och ro. Det visar en färsk undersökning som Novus gjort på uppdrag av Landshypotek Bank bland personer i allmänheten med bolån.

– En bostad handlar om så mycket mer än att bara bo. Du vill trivas och må bra, ha ett hem som du kan rå om själv, med närhet till natur och känsla av frihet. Det är intressant att så många tycker att landsbygden ger störst möjligheter och att det är där man drömmer om att bo. Det som lockar allra mest är just en villa på landsbygden – oavsett om du redan bor så eller på annat sätt och drömmer dig bort, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Resultatet i korthet: 

  • Mer än åtta av tio (84 %) svarar att en villa är deras drömboende.
  • Mer än var tredje (35 %) drömmer om en villa på landsbygden.
  • Bosatta i Mellansverige drömmer i ännu större utsträckning om en villa på landsbygden (40 % jämfört med 35 % totalt).
  • Mer än var femte (22 %) anger att deras drömboende är en villa på en minde ort.
  • Nästan sju av tio (69 %) villaägare tycker att de redan bor i sin drömbostad (en ökning från 64 % förra året), jämfört med 57 % totalt.

41-55-åringar är den åldersgrupp med störst andel som drömmer om en villa på landsbygden (43 % jämfört med 35 % totalt). Likaså är det en större andel män än kvinnor som ser villan på landsbygden som en dröm (40 % jämfört med 29 %).

De som redan bor i villa ser i större omfattning just en villa på landsbygden eller i en mindre ort som sin drömbostad. Omvänt så tenderar de som idag bor i lägenhet att drömma om en lägenhet i en stad eller mindre ort samt även villa i storstad.

Anledningarna till att de svarande ser en villa på landsbygden som drömmen är lugn och ro, frihet, närhet till naturen och att slippa grannar tätt inpå.

Om Landshypoteks Boendebarometer

Boendebarometern är en återkommande undersökning som tar tempen på den svenska bostadsmarknaden. Här ges en unik inblick i hur svenska bolånetagare ser på sin bostad och dess finansiering. Studien genomförs årligen av Novus sedan 2018 på uppdrag av Landshypotek Bank, och omfattar den svenska allmänheten i åldersspannet 18–79 år som har bolån och är delaktiga i beslut om hushållets bolån.

Om Landshypotek Bank

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10