Pressinbjudan: Prisutdelning av Årets landsbygdsföretagare på Gotland

Tid: Måndag den 29 juni kl. 13.00

Plats: Landshypotek Banks kontor i Visby, Kopparsviksgatan 9

På måndag kl. 13.00 är det prisutdelning av utmärkelsen Årets landsbygdsföretagare på Gotland. Utmärkelsen, som har delats ut årligen sedan 2012, syftar till att stimulera och uppmärksamma entreprenörskap och företagande inom de gröna näringarna på Gotland. Bakom initiativet står Landshypotek Bank och Landshypotek Ekonomisk Förening Gotland.

Kontakta för mer information:

Stefan Pettersson, kundansvarig Landshypotek Gotland, 072-703 35 75

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Om Landshypotek Bank

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.