Resultat av ny Novus-undersökning: Sex av tio svenskar kommer att spendera semestern i permanentbostaden

Ett normalt år hade nästan varannan svensk rest utomlands under semestern, men coronaåret 2020 tänker knappt en av tio lämna landet. De yngre är mer inriktade på att tillbringa semestern på hemmaplan jämfört med befolkningen i stort. Utflyktsmål i närområdet, pyssla i trädgården och renovera hemma landar högst på listan över vad svenskarna i allmänhet planerar göra i sommar. Det visar en färsk undersökning som Novus gjort på uppdrag av Landshypotek Bank.

Yngre mer inriktade på hem- och svemester än övriga befolkningen
18-29-åringarna verkar i hög grad ha påverkats av diskussionen om att semestra hemma och sticker ut i en jämförelse med resten av befolkningen. De yngre planerar i högre utsträckning än befolkningen i allmänhet en hemester i den egna bostaden, resa inom landet och semester i det egna fritidshuset.

Äldre mer benägna att resa utomlands
50-64-åringarna utmärker sig genom att i högre grad än rikssnittet ha för avsikt att resa utomlands. Samtidigt svarar 65-79-åringarna, som omfattar den åldersmässiga riskgruppen för Covid-19, i högre grad än svenskarna i allmänhet att de kommer att ägna sig mindre åt att upptäcka nya utflyktsmål (6 % jämfört med rikssnittet 2 %).

Även villabor och kvinnor mer positiva till semester hemma
63 % av villaborna svarar att de i högre utsträckning kommer att spendera semestern hemma (jämfört med 59% bland de vuxna svenskarna totalt). Kvinnor är mer positivt inställda till att tillbringa ledigheten hemma – tre av fyra svarar att de gärna hemestrar (74% jämfört med rikssnittet 70%).

– Samtidigt som det finns stora utmaningar dessa tider så finns det också möjligheter i att fler får upp ögonen för allt fantastiskt att upptäcka lokalt och sånt man kan passa på att fixa i bostaden och trädgården. Tänk vilket lyft det här skulle kunna bli för hemmet, trädgården och utflyktsmål i den lokala trakten, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Det här tänker svenskarna göra mer av på årets hemester:
Topp tre:

  • Upptäcka utflyktsmål i närområdet – kommer göras av närmare sex av tio
  • Pyssla i trädgården – nästan fyra av tio
  • Renovera hemma – tre av tio

Om undersökningen
Novus har på uppdrag av Landshypotek Bank genomfört 1111 webintervjuer med den svenska allmänheten i Novus slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa Sverigepanel. Fältperioden var den 14–19 maj 2020. Deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 71 %. Rapporten med resultatet av undersökningen bifogas.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10