Trädgårdens betydelse växer i coronatider

Bild trdgrd med hus

Åtta av tio anser att trädgården är nyckeln till den perfekta bostaden. Andelen har vuxit sedan tiden innan coronakrisen. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Landshypotek Bank bland personer i allmänheten med bolån.

En lugn och naturnära miljö prioriteras högt och den enskilda faktor som ökat mest i betydelse är att ha en egen trädgård. Andelen som tycker att en egen trädgård är en viktig del av drömbostaden är väsentligt högre det här året (79 %) jämfört med förra (73 %).

– Det är spännande att se att trädgårdens betydelse har vuxit så mycket och så snabbt. Denna exceptionella tid då många har spenderat mer tid hemma tror jag kan ha bidragit till att fler fått upp ögonen för värdet av ett grönt andrum, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Fem i topp faktorer för en drömbostad är:

1.    En lugn omgivning (93 %)
2.    Närhet till vacker natur, skog och mark (91 %)
3.    Möjlighet att leva ett hälsosamt liv (82 %)
4.    Närhet till familj och vänner (80 %)
5.    Egen trädgård (79 %)

Möjlighet att göra karriär betraktas generellt som den minst viktiga aspekten knuten till drömboendet (27 %). Storstadsborna prioriterar närhet till kultur och restauranger i avsevärt större utsträckning än övriga. 

Trädgårdens växande betydelse i korthet:

•    För åtta av tio bolånetagare är trädgården en viktig del av bostaden när de föreställer sitt drömboende.

•    Andelen som tycker att en egen trädgård är en viktig del av drömbostaden har ökat signifikant (från 73 % 2019 till 79 % 2020).

•    En egen trädgård värdesätts i betydligt större omfattning (79 %) än möjlighet att göra karriär (27 %) när svenskar med bolån anger vad som är viktigt när de föreställer sig att de bor i sitt drömboende.

Om undersökningen
Undersökningen omfattar den svenska allmänheten i åldersspannet 18–79 år som har bolån och är delaktiga i beslut om hushållets bolån. Undersökningen genomförs årligen sedan 2018. Årets undersökning genomfördes 14–19 maj 2020 och omfattar 1 061 intervjuer. Undersökningen 2019 genomfördes samma tidsperiod, då med 2 945 intervjuer. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Förändringarna mellan åren och delgrupperna är statistiskt säkerställda.Diagram och bilder bifogas.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10