Aprils snitträntor: Rekordstort intresse för Landshypoteks fortsatt konkurrenskraftiga bolån

 
 

Snitträntorna för Landshypoteks bolån i april visar att banken fortsätter att utmana på marknaden. Allt fler kunder hittar till Landshypotek vars bolånevolym nu passerat 14 miljarder.

De kunder som i april tecknade Landshypoteks bolån med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,17 %. Bankens bolån med 2 respektive 3 års bindningstid snittade på 1,05 % och 1,18 % medan kunder som valde 1 års bindningstid fick 0,98 % i ränta.

– Det är ett rekordstort intresse för oss just nu, där allt fler kunder upptäcker och söker sig till Landshypotek. Det är både glädjande och utmanande. Vi jobbar stenhårt för att möta det ökade intresset från kunderna och för att kunna stå för den kundupplevelse som vi önskar, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Banken växte bolånen under första kvartalet med 1,8 miljarder och den totala bolånevolymen passerade nyligen 14 miljarder kronor.

Landshypotek, som utsågs av Villaägarna till årets bolånebank förra året, har i jämförelser de senaste åren stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. Tidigare i år presenterade Landshypotek en sammanställning som visar hur bankens snitträntor över tid legat jämfört med de fyra storbankernas. I februari lanserade banken dessutom ett samarbete med Avanza, som innebär att Avanzas kunder kan ansöka och även följa Landshypoteks bolån genom Avanzas sajt och appar.

Landshypotek ser sig som en del av en större rörelse som utmanar på svensk bolånemarknad. 

– Jag tror att många upptäcker och uppskattar att det finns alternativ som utmanar storbankerna. Det blir allt tydligare att det är stora skillnader och att det ofta lönar sig att jämföra och flytta sitt lån till en bank med lägre ränta, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Bolånen hos Landshypotek har en transparent och rak prissättning. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt vilken ränta banken erbjuder. Snittet på 1-årsräntan har fått ett starkare tryck nedåt med det samarbete Landshypotek har inlett med Villaägarna, vars medlemmar får ytterligare goda villkor på redan goda villkor.

Jämfört med många andra aktörer på bolånemarknaden särskiljer sig Landshypotek. Banken har anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10