Axel Roos ny styrelseledamot i Landshypotek Ekonomisk Förening

Landshypoteks stämma har valt in Axel Roos som ny ledamot i föreningsstyrelsen. Styrelsen välkomnar hans breda erfarenhet inom såväl IT, finans och ägarstyrning.

– Vi ser att Axels gedigna erfarenhet från både tech- och finanssektorn är en värdefull kombination som på ett bra sätt kompletterar styrelsen. Hans starka intresse för skogsbruk och fastigheter passar också bra för att tillsammans med oss andra i styrelsen aktivt driva föreningsfrågorna för våra medlemmar; 37 000 jord- och skogsbrukare över hela landet, säger Per-Olof Hilmér, föreningens omvalda ordförande.

Axel Roos, 49 år från Dylta Bruk, har långvarig erfarenhet av investeringsverksamhet och ägastyrning i teknologiintensiva bolag. Genom såväl studier som yrkeserfarenhet har Axel också förvärvat god förståelse för relationen mellan teknologi och finansbransch. Som auktoriserad finansanalytiker (AFA) har Axel även värdefullt kunnande inom finansanalys. Privat äger och driver han Dylta Bruk och har ett starkt intresse för bland annat skogsbruk och fastighetsförvaltning.

– Jag ser mycket fram emot att från ägarsidan få vara en del i att utveckla Landshypotek för framtiden, säger Axel Roos.

På stämman omvaldes också ordförande Per-Olof Hilmér, ledamot och vice ordförande Lars-Johan Merin samt ledamöterna Marie André, Erik A Eriksson, Rickard Klingberg, Claes Mattsson och Anna Treschow.

Hela styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening:

Omval
Per-Olof Hilmér, ordförande
f. 1964, Mellerud, lantmästare och jordbrukare. Bl.a. ordförande i Grinstads Gårdsgas AB samt ledamot i Biogas Dalsland Ekonomisk Förening, Hilmerdal AB och Hilmér Lantbruk AB.

Lars-Johan Merin, vice ordförande
f. 1959, Fellingsbro, lantmästare och jordbrukare. Bl.a. ordförande i Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, Svensk Raps AB samt ledamot i Spannmålsodlarna och Spannsam HB.

Marie André
f. 1960, Bromma, skogsbrukare.

Erik A Eriksson
f. 1969, Klässbol, självverksam skogsbrukare. Bl.a. ordförande Coompanion Värmland, valberedningen Mellanskog Ekonomisk Förening samt ledamot Nifa Värmländska matproducenter Ekonomisk Förening och Coop Värmland Ekonomisk Förening.

Rickard Klingberg
f. 1968, Gävle, jägmästare och skogsbrukare.

Claes Mattsson
f. 1957, Vreta Kloster, ekonomagronom och jordbrukare. Bl.a. ordförande i Gulldbergs Häradsallmänning, ledamot Sveriges Häradsallmänning samt vice ordförande Östergötlands läns Hushållningssällskap. 

Anna Treschow
f. 1967, Kristianstad, jur. kand., ledamot LRF:s Arrenderåd, ordförande i Oppmannasjöns FVO och Sveriges Jordägarförbunds hyres- och arrendekommitté, rättspolitisk expert i LRF Skogsägarna.

Nyval
Axel Roos
f. 1971, Örebro, Certified EFFAS Financial Analyst (CEFA), Auktoriserad Finansanalytiker (AFA), jur. kand., verkställande direktör i Dylta Bruks Förvaltnings AB och Pod Investment AB, ledamot i Op5 AB, Transmode Systems AB, Mediplast AB och Corestreet Inc.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.