Delårsrapport: Historisk stark utlåningstillväxt för Landshypotek Bank

Bild lantbruk frn ovan

Landshypotek förstärkte under årets tredje kvartal sin tillväxtresa med fler kunder och ökad utlåningsvolym. Banken passerade under perioden 90 miljarder kronor i total utlåning till jord- och skogsbrukare och bolånekunder. Idag presenteras bankens delårsrapport för årets tre första kvartal.

Landshypotek Bank har under de tre första kvartalen lånat ut 7,6 miljarder kronor netto. Det är mer än under hela 2020. Den totala utlåningsvolymen passerade under kvartalet 90 miljarder kronor. Såväl utlåningen till jord- och skogsbrukare och till bolånekunder växer. 

Med ökad utlåning, kostnader och kreditförluster under kontroll levererar banken också ett bra resultat för tredje kvartalet på 144 miljoner kronor. För årets första tre kvartal är resultatet starka 371 (299) miljoner kronor.

– Vi är en bank i tillväxt och har hittills haft ett väldigt starkt år, såväl i resultat som när det gäller tillväxt med fler kunder och i volym. Det vi nu ser är resultat av det fokus som vi har haft på banken under en längre tid. Vi har systematiskt arbetat för att vara ännu mer kundfokuserade och utveckla oss för att kunna möta allt fler kunder och olika kundgrupper. Det är glädjande att vi nu ser att kundintresset för Landshypotek är större än någonsin tidigare, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden, inom såväl finansmarknaderna generellt som jord och skog.

Hela rapporten bifogas.

Delårsrapporten i korthet:

Januari – september 2021
jämfört med januari – september 2020

• Rörelseresultatet uppgår till 363 (291) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av
finansiella transaktioner uppgår till 371 (299) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 721 (636) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 357 (350) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet med +1 (+8) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 90,6 (80,0) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 15,0 (14,6) mdkr.

Juli – september 2021
jämfört med april – juni 2021

• Rörelseresultatet uppgår till 144 (103) mnkr.
• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av
finansiella transaktioner uppgår till 144 (111) mnkr.
• Räntenettot uppgår till 249 (239) mnkr.
• Kostnaderna uppgår till 106 (129) mnkr.
• Kreditförluster netto påverkade resultatet med -1 (-2) mnkr.
• Utlåning till allmänheten uppgår till 90,6 (88,6) mdkr.
• Inlåning från allmänheten uppgår till 15,0 (14,9) mdkr.

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2021 kl. 08.00 CET.

För ytterligare kommentarer och information:
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet