Eneberga Gård är Årets landsbygdsföretag i Östergötland

Brderna Tomas och Peter Johansson

Lantbruksbröderna Peter och Tomas Johansson har tillsammans med sin far Bengt-Åke utsetts till "Årets landsbygdsföretagare i Östgöta". De får utmärkelsen för att ha vidareutvecklat ett genuint familjeföretag verksamt på Eneberga Gård på Vikbolandet. Prisutdelningen ägde rum under torsdagen.  

Landshypotek Ekonomisk Förening Östgöta har utsett bröderna och lantbrukskollegorna Peter och Tomas Johansson och deras far Bengt-Åke till Årets Landsbygdsföretagare i regionen. Med starkt fokus på produktion och effektivisering har de två bröderna vidareutvecklat den verksamhet som deras far lagt grunden till och fortfarande är en viktig del av. 

Eneberga Gård AB är ett genuint familjeföretag med inriktning på mjölk- och köttproduktion samt växtodling. Här bedrivs en välfungerande verksamhet med god lönsamhet. 

Så här säger årets vinnare:
– Det är alltid roligt med uppmuntran och det här är en trevlig bekräftelse på det jobb som alla duktiga medarbetare gör tillsammans med oss varje dag på gården, säger Tomas Johansson, lantbrukare på Eneberga Gård. 

Efter att ha gjort en rejäl satsning på korna har de utvecklat verksamheten över tid. Härnäst planeras framtidsinvesteringar inom hållbarhet och logistik för att effektivisera befintlig produktion. Gården sysselsätter motsvarande cirka åtta heltidstjänster. Verksamheten, vars huvudinriktning är mjölk- och köttproduktion samt växtodling, omfattar även mindre skogsproduktion. 

I prismotiveringen noteras vidare att Eneberga Gård är ett av många exempel på landsbygden där företagandet blir en del av livet och livet en del av företagandet. Ett företag i vilket många kan känna igen sig och finna inspiration. 

Utöver äran består priset av diplom, korg med lokalproducerade delikatesser samt presentkort till lokal restaurang.

Mer om priset
Utmärkelsen Årets landsbygdsföretagare syftar till att stimulera och uppmärksamma entreprenörskap och företagande inom de gröna näringarna. Priset är instiftat av Landshypotek Ekonomisk Förening Region Östgöta och Landshypotek Bank.

Bifogad bild: Stolta vinnare. "Årets landsbygdsföretagare i Östgöta" (från vänster) Peter och Tomas Johansson mottog diplom från regionstyrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening Östgöta (foto: Landshypotek). 

Kontakta för mer information och intervjuer 
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10 

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836 
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.