Juli månads snitträntor från Landshypotek Bank

Snitträntorna för juli visar att Landshypotek fortsätter att leverera konkurrenskraftiga räntor på bolånemarknaden. Under våren har allt fler kunder hittat till banken som fortsätter att växa i snabb takt.

Kunder som i juli tecknade Landshypoteks bolån med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,17 %. Bankens bolån med 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,05 % respektive 1,16 % medan kunder som valde 1 års bindningstid fick 0,99 % i ränta.

– Vi ser fortsatt att väldigt många söker sig till våra bolån. Jag tror att kunderna uppskattar att vi kan erbjuda riktigt konkurrenskraftiga räntor i kombination med trygghet, enkelhet och transparens. Samtidigt fortsätter vi att jobba stenhårt för att på bästa sätt möta den växande efterfrågan, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek fokuserar främst på bolånekunder som vill flytta sina lån från en annan bank. Bankens bolån har under våren fortsatt att växa i snabb takt och passerat 15 miljarder kronor.

Jämfört med många andra aktörer på bolånemarknaden särskiljer sig Landshypotek. Banken har en historia som sträcker sig tillbaka till 1836, och en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10