Juni månads snitträntor från Landshypotek Bank

Snitträntorna för juni visar att Landshypotek fortsätter att leverera konkurrenskraftiga räntor på bolånemarknaden. Allt fler kunder hittar till banken som under våren fortsatt att växa i snabb takt.

Kunder som i juni tecknade Landshypoteks bolån med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,17 %. Bankens bolån med 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,05 % respektive 1,16 % medan kunder som valde 1 års bindningstid fick 1,00 % i ränta.

– Vi är fantastiskt glada över att det är så många som söker sig till oss och våra bolån. Det är ett kvitto på att vår idé om att erbjuda ett tryggt, transparent och konkurrenskraftigt bolån utan förhandling och krångliga villkor uppskattas av kunderna. Vi jobbar hårt på hela banken för att på bästa sätt kunna möta den växande efterfrågan, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek fokuserar främst på bolånekunder som vill flytta sina lån från en annan bank. Banken har under senvåren växt bolånen i snabb takt mot 15 miljarder kronor.

Jämfört med många andra aktörer på bolånemarknaden särskiljer sig Landshypotek. Banken har anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10