Karin Andersson omvald som ordförande i Landshypoteks styrelse i Mälarregionen

Karin Andersson, till vardags lantbrukare på gården Vrena-Berga i Nyköpings kommun, fortsätter som ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening i Mälarprovinserna. Regionmötet som ägde rum i slutet av mars tog beslut om den nya styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

Jakob von Engeström, som driver gården Kiplingeberg strax norr om Uppsala, valdes in som ny ledamot i styrelsen som organiserar Landshypoteks föreningsverksamhet i regionen som omfattar Sörmland, Uppland och Västmanland.

De senaste två veckorna har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats digitalt på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen, de gröna näringarna, summera 2020 och blicka framåt.

Mötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena gav också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 37 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.

Hela nya styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Mälarprovinserna
Karin Andersson, Vrena-Berga i Vrena, Nyköping (ordförande, omval)
Bo Lemar, Ånhammar, Stjärnhov, Gnesta (omval)
Jakob Von Engeström, Kiplingeberg, Uppsala (nyval)
Kajsa Wejåker, Boksta, Vittinge (omval)
Louise Änggård, Margretelund i Åkersberga (omval)
Martin Ohlson, Segerhult Eriksholm i Julita, Katrineholm (omval)
Robert Ihrsén, Frösthults-Skena i Fjärdhundra (omval)
 
Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10
 
Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare och över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.