Konkurrenskraftiga snitträntor och rekordstark tillväxt för Landshypoteks bolån

Snitträntorna för november visar att Landshypotek fortsätter att leverera konkurrenskraftiga räntor på bolånemarknaden. Allt fler kunder hittar till banken som fortsatt att växa i snabb takt. November blev den starkaste månaden hittills i Landshypoteks tillväxthistoria.

Kunder som i november tecknade Landshypoteks bolån med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,17 %. Bankens bolån med 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,09 % respektive 1,23 % medan kunder som valde 1 års bindningstid fick 0,99 % i ränta.

I snart 200 år har Landshypotek lånat ut till fastigheter och verksamhet inom jord- och skogsbruk. 2017 öppnade banken även för bolån till villa, framförallt för kunder som vill flytta sina lån från en annan bank till ett alternativ som förenar konkurrenskraftiga räntor med trygghet, enkelhet och transparens. Intresset från landets villa- och fritidshusägare har de senaste åren varit stort. Nyligen passerade Landshypotek 18 miljarder kronor i bolån till kunder över hela landet, och november blev den starkaste månaden hittills sett till bankens tillväxt inom bolån.

– Vi har haft ett år som överträffat våra förväntningar och november slår rekord i nya bolån till kunder. Det är glädjande att se att intresset för oss på marknaden fortsätter att växa och att allt fler blir kunder hos oss, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Jämfört med många andra aktörer på bolånemarknaden särskiljer sig Landshypotek. Banken har anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se