Landshypotek Bank och Avanza inleder bolånesamarbete

Villaomrde

Landshypotek Bank och Avanza inleder nu ett samarbete kring bolån. Samarbetet innebär att Avanzas kunder får möjlighet att ansöka och även följa Landshypoteks bolån genom Avanzas sajt och appar. Genom att kroka arm blir två av Sveriges främsta utmanarbanker en ännu starkare kraft för en bättre bolånemarknad.

”Vi vill att fler ska få tillgång till våra konkurrenskraftiga bolån och ser därför fram emot att starta det här samarbetet med Avanza. Både vi och Avanza drivs av ett starkt engagemang för att göra det bättre och enklare för kunderna, med flera konkurrenskraftiga alternativ på marknaden. Vi är bägge utmanare och strävar alltid efter ha kundens bästa i fokus. Nu utmanar vi tillsammans genom att ge fler möjlighet att få upp ögonen för våra bolån”, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

”Det viktigaste för oss i samarbetet med Landshypotek har varit att möta våra kunders efterfrågan på högre belåningsgrader och bolån för fritidshus. Landshypotek har under en lång period haft de lägsta snitträntorna på marknaden och erbjuder schyssta villkor utan smyghöjningar av räntan eller krav på andra kundengagemang. Det ligger väl i linje med Avanza värderingar. Vi breddar alltså bolåneerbjudandet med fortsatt låga räntor och tillsammans med ytterligare en trygg och stabil aktör”, säger Rikard Josefson, VD Avanza.

Avanza och Landshypotek förenas av en tradition av att fokusera på kunderna och erbjuda alternativ till gamla strukturer. Avanza, som grundades 1999, betonar vikten av billigare, bättre och enklare produkter. Landshypotek har sedan 1836 tillhandahållit trygg och säker finansiering till Sveriges jord- och skogsbrukare, men är sedan några år tillbaka även utmanare på bolånemarknaden.

Landshypotek utsågs av Villaägarna till årets bolånebank förra året och har i jämförelser de senaste åren stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. Det stora intresset från kunderna för bankens bolån märks i den snabba tillväxten. Från att i december passerat en total bolånevolym på 11 miljarder kronor nådde Landshypotek i början februari 12 miljarder kronor.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet. Banken har finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10