Landshypotek Bank stärker upp på Gotland

Gertrud Lytholm Landshypotek Bank

Landshypotek ser ett kraftigt ökat intresse från kunder som vill bo på landsbygden. Gertrud Lytholm rekryteras till kontoret i Visby för att möta den ökade efterfrågan både lokalt och nationellt.

– Vi ser ett stort inflöde av nya kunder som vill bo i lantbruksfastigheter runt om i hela landet, och är ett skickligt team på plats att ta hand om dem. Gertrud Lytholms långa och gedigna erfarenhet av att hjälpa kunder över hela Gotland blir en välkommen förstärkning inom det här snabbt växande segmentet, där vi även digitalt finns nära kunderna, säger Karin Westman, chef för landsbygdsboende på Landshypotek Bank.

Gertrud Lytholm, som bott och arbetat på Gotland under hela sin karriär, har de senaste 15 åren jobbat på Handelsbanken på Gotland.

– Det känns verkligen jätteroligt att börja jobba på en bank med en så stark koppling till landsbygden. Jag tror att min erfarenhet från kunder över hela Gotland kan komma väl till pass, säger Gertrud Lytholm om sitt nya jobb som kundansvarig inom landsbygdsboende på Landshypotek Bank.

Rekryteringen av Gertrud Lytholm innebär också att banken förstärker ett redan väletablerat team på kontoret i Visby.

– Vi har sedan länge en stark närvaro inom produktionslantbruk här med ungefär 60 procent av lantbruksföretagarna på Gotland som kunder. Nu kan vi växla upp för att möta det ökade intresset från allt fler att bo på den gotländska landsbygden samt dessutom ytterligare stärka vår lokala närvaro här på ön, säger Stefan Petterson, kundansvarig på Landshypotek Bank i Visby.

Över 100 års erfarenhet på kontoret i Visby och snart 200 års närvaro på Gotland
På Landshypoteks kontor i Visby jobbar sedan många år Barbro Wallier som kundansvarig inom landsbygdsboende gård samt Stefan Pettersson och Per-Anders Carlsson som kundansvariga inom jord och skog. Tillsammans med Gertrud Lytholm finns här nu över 100 års erfarenhet av landsbygdsnära finansiering på Gotland. Landshypoteks verksamhet på Gotland sträcker sig ända tillbaka till 1861 då den lokala hypoteksföreningen bildades.

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Pressbild bifogas: Gertrud Lytholm, ny kundansvarig inom landsbygdsboende

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10