Landshypotek Bank stärker upp i Växjö med över 35 års erfarenhet av jord- och skogsfinansiering i Småland

Ulrik Johansson kundansvarig Vxj

Landshypotek ser en ökad efterfrågan på jord- och skogsfinansiering i Kronbergs län och stärker upp med Ulrik Johansson som ny kundansvarig på kontoret i Växjö.

Ulrik Johansson, som har jobbat med jord- och skogsfinansiering i Småland sedan 1984, har en närmast unik erfarenhet av lantbruksfinansiering i regionen.

– Det känns väldigt roligt att kliva in som ny kundansvarig i teamet på Landshypotek i Växjö och få möjligheten att bidra med mina tidigare erfarenheter i trakten som ligger mig varmt om hjärtat, säger Ulrik Johansson.

Ulrik har jobbat dedikerat med jord- och skogsfinansiering i över 35 år. Hela tiden i Småland där han är uppvuxen i Tingsryds kommun. Redan som 22-åring, 1979, började Ulrik på Skånska Bankens lokala kontor. Sedan 1984 har han arbetat med jord- och skogsfinansiering, då han startade på Föreningsbanken i Linneryd, för att sedermera bli kontorschef i Tingsryd. 1998 tog Ulrik klivet till Länsförsäkringar Bank i Växjö där han blev kontorschef och stannade i drygt 20 år. Sedan nyligen är han en del av teamet på Landshypoteks kontor i Växjö.

Över 80 års erfarenhet på kontoret i Växjö
På Landshypoteks kontor i Växjö jobbar sedan många år även Bernadette Acs-Andrén och Fredrik Lindström som kundansvariga inom jord och skog. Samt även Elisabeth Augustsson med inriktning på landsbygdsboende gård för bankens verksamhet i hela Sverige. Tillsammans med Ulrik Johansson finns där nu över 80 års erfarenhet av finansiering av jord- och skogsbruk.

– Det är roligt att vi växer så att vi kan välkomna fler till oss på Landshypotek. Vi ser stora möjligheter att tillsammans med nya och befintliga kunder få fler framgångsrika lantbruksföretag att växa här i Kronobergs län. Och där stärker Ulrik upp teamet på ett mycket bra sätt med en gedigen kunskap och stort intresse för de gröna näringarna, säger Fredrik Lindström.

Landshypotek ser en ökad efterfrågan på jord- och skogsfinansiering i länet och har som målsättning att växa tillsammans med kunderna.

Landshypotek Bank – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10