Landshypotek delar ut 147 miljoner kronor till medlemmarna

Jordbrukslandskap frn ovan

Stämman för Landshypotek Ekonomisk Förening beslutade om en utdelning på 147 miljoner kronor till medlemmarna – lantbrukskunder över hela landet.

Landshypoteks ordinarie föreningsstämma genomfördes, i likhet med förra året, digitalt med närvaro från fullmäktige och förtroendevalda runt om i landet.

Med resultatet för 2020 som grund antog stämman föreningsstyrelsens förslag att 147 miljoner kronor ska delas ut till medlemmarna, vilket motsvarar 8 procent av medlemsinsatsen. Förra året delade föreningen ut 141 miljoner kronor (8 %) ut till medlemmarna. 

– Ett år då hela världen varit i gungning har lantbrukssverige stått stabilt och visat att man är en samhällsviktig och trygg sektor. Landshypoteks utdelning är en grundbult för tusentals lantbrukare över hela landet. För oss är det därför en självklarhet att stå upp för våra medlemmars återbäring så att de tryggt kan fortsätta utveckla och säkerställa primärproduktionen av livsmedel, ett hållbart skogsbruk och en levande landsbygd, säger Per-Olof Hilmér, ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening.

Landshypoteks utdelning liknar på många sätt återbäring där kunderna får del av vinstmedlen. Den är en del av en cirkulär ekonomi och unik på marknaden. En del av medlen går till att fortsätta bygga insatser och eget kapital.

Landshypotek Bank ägs av stora och små jord- och skogsbruksföretagare över hela Sverige. Med lånet till sin jord- och/eller skogsverksamhet via Landshypotek Bank blir kunden också medlem i den ekonomiska förening som äger banken. Utifrån medlemmens insats i föreningen och det resultat som banken gör får medlemmarna sedan en årlig utdelning. De senaste åtta åren har Landshypotek Ekonomisk Förening totalt delat ut 1,2 miljarder kronor till medlemmarna. 

Utbetalningen av årets utdelning görs i oktober.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.