Landshypotek justerar bolåneräntorna för längre bindningstider

Från och med den 16 mars justerar Landshypotek sina räntor för bolån som har längre bindningstider. Anledningen är ökade upplåningskostnader som en konsekvens av att längre marknadsräntor på senare tid har stigit.

Förändringen gäller endast listräntor på bolån med 3, 4, 5, 8 och 10 års bindningstid. På dessa bindningstider höjer banken listräntan med 0,05 till 0,40 procentenheter. Med justeringen blir Landshypoteks bästa effektiva ränta på lån med 3, 4 och 5 års bindningstid 1,16, 1,31 och 1,41 procent där belåningsgraden är som mest 60 procent.

Som bäst erbjuder banken fortfarande 1,04 procent i effektiv ränta för lån med 1 och 2 års bindningstid.

Landshypotek har en transparent och rak prissättning på sina bolån. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt vilken ränta banken erbjuder. Banken särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Landshypotek har anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10