Landshypoteks styrelse för Småland omvald

Magnus Carlsson, lantbrukare från Eksjö, blev omvald till ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening i Småland. Regionmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja om samtliga ledamöter i styrelsen.

En annan ledamot från Eksjö i styrelsen är lantbrukaren Fredrik Nilsson. Styrelsen organiserar föreningens verksamhet i regionen som huvudsakligen omfattar Småland, Blekinge, Öland och delar av Halland.

De senaste två veckorna har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats digitalt på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen, de gröna näringarna, summera 2020 och blicka framåt.

Mötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena gav också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 37 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.

Hela omvalda styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Småland m.fl. provinser
Magnus Carlsson, Eksjö (ordförande, omval)
Börje Jansson, Markaryd (omval)
Charlotte Malmqvist, Växjö (omval)
Fredrik Nilsson, Eksjö (omval)
Jonas Bäckman, Laholm (omval)
Kristin Johansson, Ruda (omval)
Lars-Inge Gunnarsson, Laholm (omval)
Per Ericsson, Karlskrona (omval)
Sandra Andersson, Kalmar (omval)

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare och över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.