Maj månads snitträntor: Rekordstort intresse för Landshypoteks konkurrenskraftiga bolån

Snitträntorna för maj visar att Landshypotek fortsätter att utmana på bolånemarknaden. Allt fler kunder hittar till banken vars bolånevolym nyligen passerade 14,5 miljarder.

De kunder som i maj tecknade Landshypoteks bolån med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,17 %. Bankens bolån med 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,05 % respektive 1,17 % medan kunder som valde 1 års bindningstid fick 0,99 % i ränta.

– Det är ett fortsatt rekordstort intresse för våra bolån, vilket är fantastiskt roligt. Det är ett kvitto på att vår idé om att erbjuda ett tryggt, transparent och konkurrenskraftigt bolån utan förhandling och krångliga villkor fungerar och uppskattas av kunderna, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypotek är framförallt fokuserade på bolånekunder som vill flytta sina lån från en annan bank. Under våren har banken arbetat intensivt med att möta det stora intresset från bolånekunderna och genomför också resursförstärkningar av kundservice. Även kontakten med de som väntar på att få sin bolåneansökan behandlad har utvecklats, där de som ansöker bl.a. får en personlig hälsning från bankens vd Per Lindblad. 

– Samtidigt som den stora efterfrågan på våra bolån är väldigt glädjande är det också en utmaning. Därför jobbar vi nu extra hårt på alla nivåer i vår organisation för att säkerställa att vi levererar och agerar på ett sätt för kunderna som vi kan och vill stå för, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Banken växte bolånen under första kvartalet med 1,8 miljarder och den totala bolånevolymen passerade nyligen 14,5 miljarder kronor. Landshypotek har i jämförelser de senaste åren stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. 

Landshypotek ser sig som en del av en större rörelse som utmanar på svensk bolånemarknad. En ny undersökning av Compricer visar bl.a. att kunder hos storbankerna tenderar att betala högre ränta på sina bolån. Det resultatet bekräftar en sammanställning som Landshypotek presenterade tidigare i år som visar hur bankens snitträntor över tid legat jämfört med de fyra storbankernas.

Jämfört med många andra aktörer på bolånemarknaden särskiljer sig Landshypotek. Banken har anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10