Mars snitträntor: Stort intresse för Landshypoteks bolån som fortsatt utmanar med konkurrenskraftiga räntor

Snitträntorna för mars visar att Landshypotek fortsätter att utmana på bolånemarknaden. Samtidigt gör det nya samarbetet med Avanza det nu lättare för fler kunder att hitta till Landshypoteks bolån.

De kunder som i mars tecknade nya bolån hos Landshypotek med 2 års bindningstid fick i snitt en ränta på 1,05 %. Bankens 3-åring landade på 1,13 % och 3-månadersräntan på 1,17 %. Kunder som valde 1 års bindningstid fick 0,98 % i ränta.

I februari lanserade banken också ett samarbete med Avanza, som innebär att Avanzas kunder kan ansöka och även följa Landshypoteks bolån genom Avanzas sajt och appar.

– Jag tror att det stora intresset från kunderna bland annat beror på att många efterfrågar konkurrenskraftiga och enkla alternativ som de känner sig trygga med, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Bankens totala bolånevolym passerade nyligen 13 miljarder kronor. Landshypotek utsågs av Villaägarna till årets bolånebank förra året och har i jämförelser de senaste åren stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna. Nyligen presenterade Landshypotek en sammanställning som visar hur bankens snitträntor över tid legat jämfört med de fyra storbankernas.

– Vi ser oss som en del av en större rörelse som tillsammans med kunderna utmanar gamla strukturer på bolånemarknaden. Senaste veckorna har det kommit rapporter som återigen bekräftar det som vi sett under en längre tid – att många bolånekunder väljer nya alternativ istället för storbankerna, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Landshypotek har en transparent och rak prissättning på sina bolån. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt vilken ränta banken erbjuder. Snittet på ettårsräntan har fått ett starkare tryck nedåt med det samarbete Landshypotek har inlett med Villaägarna, vars medlemmar får ytterligare goda villkor på redan goda villkor.

Landshypotek särskiljer sig från många andra aktörer på bolånemarknaden. Banken har anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10