Ny ordförande och ledamot i Landshypoteks styrelse för Gävle-Dala

Aron Westlin blir ny ordförande och Markus Johansson ny ledamot i Landshypotek Ekonomisk Förenings regionala styrelse för Gävle-Dala. Regionmötet tog beslut om den nya styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

De senaste två veckorna har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats digitalt på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen de gröna näringarna, summera 2020 och blicka framåt.

Mötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena gav också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 37 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder. Årets möte för region Gävle-Dala levererade två stora nyheter – både ny ordförande och en ny ledamot.

En ekologisk heltidslantbrukare i Valbo greppar ordförandeklubban
Aron Westlin, 39 år, tidigare vice ordförande och nu ordförande i styrelsen för Gävle-Dala. Han driver lantbruk strax utanför Gävle. Aron är utbildad agronom och har arbetet på SLU, Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen Gävleborg. Landshypotek kom han närmare i kontakt med i samband med generationsskifte för några år sedan. Som ordförande vill han satsa på att synas mer hos medlemmarna samt öka medvetenheten i regionen för de gröna näringarnas betydelse.

En yrkeslärare på skoggymnasiet i Älvdalen tar plats i styrelsen
Markus Johansson, 31 år, är ny ledamot i styrelsen. Markus är en tidigare virkesinköpare som i dagsläget jobbar som yrkeslärare på skogsgymnasiet i Älvdalen där han undervisar i ämnen såsom skogsskötsel, virkeslära och biologi. Han är utbildad skogsmästare och har ett stort intresse för skog, jakt och fiske. Uppväxten har präglats mycket av skogsbruk då han växte upp på en skogsgård i Orsa och på familjens skogsinnehav spenderas också mycket av hans lediga tid.

Hela nya styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Gävle-Dala
Aron Westlin, Valbo (nyvald som ordförande)
Erica Pershagen, Falun (omval)
Markus Johansson, Mora (nyval)
Marit Ottosson Svensson, Dala-Husby (omval)
Mats Hägglund, Njutånger (omval)
Pär Sahlin, Kilafors  (omval)

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare och över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.