Ny ordförande och ledamot i Landshypoteks styrelse för region Mitt

Kent Fredriksson blir ny ordförande och Emma Zeigler ny ledamot i Landshypotek Ekonomisk Förenings styrelse för region Mitt. Regionmötet tog beslut om den nya styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

De senaste två veckorna har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats digitalt på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen de gröna näringarna, summera 2020 och blicka framåt.

Mötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena gav också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 37 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder. Årets möte för region Mitt – som ungefär omfattar Jämtlands och Västernorrlands län – levererade två stora nyheter. Både ny ordförande och en ny ledamot.

Ledamotsveteran från Kramfors greppar ordförandeklubban
Kent Fredriksson från Kramfors har varit engagerad i föreningen sedan 2008. Han sålde sin mjölkgård 2013, men behöll 600 hektar skogsmark. Med bakgrund som civilekonom hjälper han bland annat ett 150-tal jord- och skogsbrukare med deklarationer och bokslut. Kent har ett stort nätverk i näringen och ser möjligheten att kunna påverka ägarfrågor och tillgången till konkurrenskraftig finansiering som en givande insats för det framtida jord- och skogsbruket i Norrland.

En skogsbrukare och hästuppfödare från Örnsköldsvik tar plats i styrelsen
Emma Zeigler är utbildad jägmästare och bosatt på ett lantbruk i Örnsköldsviks kommun, där hon driver skogsbruk och hästuppfödning i liten skala. Utöver den egna gården säsongsarbetar Emma på Länsstyrelsen Västernorrland som parkvärd i Skuleskogens Nationalpark. Privat skogsägande var ett stort fokus för henne under studietiden och hon ser fram emot att som styrelseledamot på Landshypotek åter knyta an till det ämnet. Emma tycker om det kooperativa tänket och vill i sitt kommande uppdrag som förtroendevald verka för ett långsiktigt företagande på landsbygden.

Hela nya styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Mitt
Kent Fredriksson, Kramfors (nyvald som ordförande)
Emma Zeigler, Örnsköldsvik (nyval)
Håkan Antonsson, Åre (omval)
Joakim Lindström, Ånge (omval)
Lars Nathanaelsson, Östersund (omval)
Magnus Persson, Krokom (omval)

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare och över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.