Resultat av ny Novus: Unga och storstadsbor vill flytta från stan

Efter ett år präglat av Corona och hemmasittande öppnar stora grupper upp för att lämna stan. Bland unga svarar så många som över hälften att de kan tänka sig att flytta ut. Det visar resultatet av en undersökning om svenskarnas syn på sin bostad, som Novus gjort på uppdrag av Landshypotek Bank.

Coronapandemin har för många inneburit mer tid hemma vilket lett till nya krav och önskemål på bostaden. Det här verkar ha påverkat svenskarnas syn på bl.a. hur och var man vill bo. Resultatet av en ny Novus-undersökning visar att många upplever sin bostadsyta som för liten och att ännu fler kan tänka sig flytta ut från centralorten. Särskilt storstadsbor (hälften), unga (över hälften) men också medelålders (nästan hälften) svarar att de i hög utsträckning kan tänka sig att flytta längre ut från centralorten.

 – Det har varit ett exceptionellt år. Många har hunnit fundera på sitt boende och vad som är viktigt. Förhoppningsvis öppnar det här upp för värderingar som bidrar till bättre möjligheter att bo, jobba och leva i hela landet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

– Vi befinner oss i en spännande tid där vi ser indikationer på hur en hundraårig trend av att vilja flytta till stan verkar bruten. Resultatet av den här undersökningen tyder snarare på en rörelse som är på väg att byta riktning. Nu vänder stora grupper – särskilt storstadsbor, unga och medelålders – i stället blickarna bort från stan ut mot landet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Resultat av ny Novus:

Ett år med Corona – många vill flytta från stan. Märks tydligast bland unga och storstadsbor.

 • Fyra av tio (43 %) svenskar kan tänka sig att flytta längre bort från centralort / stan.
 • Hälften (50 %) av de som bor i storstäder och storstadsnära kommuner kan tänka sig att flytta längre bort från staden.
 • Unga personer, 18–29 år, svarar så i ännu större omfattning (63 %).
 • Likaså medelålders personer, 30–49 år, (48 %).

I resultatet syns även att hur du bor och upplever din bostadsyta har betydelse.

Många upplever bostaden som för liten:

 • Yngre, studerande och boende i hyreslägenhet: Ungefär en tredjedel – vilket är dubbelt så stor andel jämfört med folk i allmänhet – av de som är yngre, 18–29 år (31 %) och studerande (28 %), svarar att de under Coronapandemin upplever sin bostadsyta som för liten.
 • Detsamma gäller de som bor i hyreslägenhet (28 %).
 • Två av tio (22 %) som upplever sin bostadsyta för liten har funderat på att flytta till villa.
 • Nära en av fyra (23 %) har funderat på att flytta till ny bostad under Coronapandemin.

Kort om Novus-undersökningen

 • Antal intervjuer: 1006
 • Deltagarfrekvens: 58 %
 • Framtagen av Novus på uppdrag av Landshypotek Bank

Resultatet bifogas (pdf).

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.