Snitträntorna för augusti hos Landshypotek Bank

Landshypotek Bank fortsätter att erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor. Det visar sammanställningen av snitträntorna för de lån som bolånekunderna fick i augusti. 

Kunder som i augusti tog Landshypoteks bolån med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,17 %. Bankens bolån med 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,05 % respektive 1,15 % medan kunder som valde 1 års bindningstid fick i snitt 1,0 % i ränta.

Landshypotek Bank har lånat ut till mark och fastigheter för jord- och skogsbruk i snart 200 år. För några år sedan öppnade banken även för bolån till villa, framförallt för kunder som vill flytta sina lån från en annan bank. 

Intresset från landets villaägare har varit stort. Många vill söka sig till en annan bank. Vid halvårsskiftet hade Landshypotek lånat ut över 15 miljarder kronor till bolånekunder över hela landet. Banken har en öppen och tydlig räntesättning. Kunden kan själv se räntan på olika bindningstider utifrån belåningsgrad, utan föregående samtal med banken. 

– Vi har hela tiden sett ett växande intresse där allt fler kunder söker sig till våra bolån. Kunderna tycks uppskatta våra konkurrenskraftiga räntor i kombination med trygghet, enkelhet och transparens. Vi jobbar hårt för att på bästa sätt möta kunderna i takt med den växande efterfrågan, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10