Stefan Malmström ny Affärschef för jord och skog på Landshypotek Bank

Stefan Malmström blir ny chef för affärsområdet som hanterar utlåning och sparande för jord- och skogsbrukskunderna och del av bankledningen på Landshypotek Bank. Landshypotek är jord- och skogsbrukarnas bank och utvecklingen inom affärsområdet är avgörande i bankens utveckling.

– Vi är och ska fortsätta vara ledande bank inom utlåning till jordbruk och skogsägande. Stefan har en gedigen bakgrund med erfarenheter och kunskaper inom både bank och jord- och skogsbruk. Han känner numera dessutom banken väl. Det gör att han snabbt kan komma in i att leda det dagliga arbetet och bidra till den fortsatta utvecklingen som vi gör för såväl nya som befintlig kunder, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Inom affärsområdet organiseras framförallt medarbetarna i de fyra regioner och på lokala kontor som arbetar med jord- och skogsbruksutlåningen. Stefan Malmström har sedan hösten 2019 varit chef för medarbetarna i Region Öst. Innan han kom till Landshypotek arbetade han bl.a. under drygt 20 år i olika roller på Danske Bank.

– Jag ser fram emot att vara en del i att fortsätta leda och utveckla Landshypotek till en ännu bättre bank, säger Stefan Malmström.

Landshypotek Bank har lånat ut drygt 75 miljarder kronor till svenska jord- och skogsbrukare för fastigheter och mark. Banken är marknadsledande på utlåning till jord- och skogsbruksföretag och ägs av de 37 000 kunderna som lånat till jord och skog. Landshypotek har även bolån med en utlåning till villakunder på drygt 15 miljarder kronor.

För ytterligare kommentarer och information: 
Kontakt med Per Lindblad eller Stefan Malmström via Tove Lundkvist, ledningskoordinator, 08-459 04 02, tove.lundkvist@landshypotek.se

Pressbild bifogas: Stefan Malmström, ny Affärschef för jord och skog på Landshypotek Bank