Välkommen ursprungsmärkning på restaurang

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag på ursprungsredovisning av livsmedel på restauranger och i storkök. Landshypotek Bank har med grund i bankens Lantbrukspanel tidigare uppmärksammat frågan och med det möjligheterna för svenskt lantbruk.

Häromdagen meddelade Livsmedelsverket att det fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på att införa krav på redovisning av ursprung för livsmedel på restauranger och i storkök. Idag finns krav på redovisning och märkning av ursprung inom livsmedelshandeln.

Landshypotek har i sin Lantbrukspanel tidigare lyft behovet av att kunderna enklare ska kunna välja svenskt. När vi frågade vår Lantbrukspanel i fjol svarade åtta av tio att det borde införas en obligatorisk märkning. Panelen såg ursprungsmärkning på restauranger som ett viktigt steg för att lyfta svenskt lantbruk.

– Vi vet att svenska konsumenter efterfrågar svenskproducerad mat, men idag har de ingen aning om varifrån maten kommer när de går på restaurang. Många restaurangbesökare vill gynna svenskt lantbruk, som har bättre djurskydd, mindre användning av antibiotika och bidrar till levande landsbygder. Det är positivt att konsumenterna får möjlighet till aktiva val, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

– Det är lika rimligt med den här informationen på restaurang som i livsmedelsbutiken. En fråga om transparens och konsumentupplysning, säger Per Lindblad.

Lantbrukspanelen är en återkommande svarspanel med över 100 större och engagerade lantbruksföretagare runt om i landet. Paneldeltagarna får möjlighet att svara på frågor om vad de tycker, tänker och känner kring aktuella branschfrågor och hur det är att vara företagare inom de gröna näringarna. Undersökningen är inte och gör inte anspråk på att vara statistiskt säkerställd, men ger en bild av känslan hos landets lantbrukare och därmed större primärproducenter av livsmedel.

Kontakta för mer information:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landsshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 37 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.