157 miljoner kronor i utdelning föreslås till Landshypoteks medlemmar

Jordbrukslandskap frn ovan

Styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening föreslår en utdelning till medlemmarna på 157 miljoner kronor. Beslutet tas på föreningsstämman den 28 april med planerad utbetalning under senvåren.

Landshypoteks vinst återinvesteras i verksamheten, stärker kapital och delas ut till ägarna, kunder som lånar till sina jord- och skogsfastigheter. Med utgångspunkt i Landshypotek Banks starka resultat för 2021 föreslår styrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening att 157 miljoner kronor delas ut till medlemmarna. Det motsvarar 8 procent på varje medlems ekonomiska insats i föreningen, vilket är samma nivå som föregående år då utdelningen var 147 miljoner kronor.

Förslaget på utdelning presenteras på Landshypoteks regionmöten som startar i mars. På regionmötena samlas medlemmar över hela landet för att diskutera aktuella frågor inom föreningen och lantbruket. Utdelningsbeslutet tas på föreningsstämman den 28 april.

Med utdelningen bidrar Landshypotek till svenska jord- och skogsbrukares möjligheter att utveckla och växa sina företag och gårdar.

– Utdelningen är en grundstomme i vår verksamhet och vi är glada att vi kan fortsätta att ge medlemmarna en god återbäring. Den är ett välkommet tillskott till investeringar och underhåll på gårdar runt om i landet och ger svenska jord- och skogsbrukare möjligheter att utveckla och växa sina företag och gårdar, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Medlemmarna kan med egen investering öka sin insats. Totalt ökade medlemmarna sina investeringar med 126 miljoner under 2021 och det totala insatskapitalet uppgår till 1 959 miljoner kronor.

– Förra årets rekordstora intresse för att återinvestera utdelningen och sätta in nytt insatskapital i banken är ett styrkebevis för vår affärsmodell. Såklart gör den goda avkastningen sitt till för att attrahera kapital, säger Per-Olof Hilmér.

Cirkulär modell för jord- och skogsbrukare över hela landet
Landshypoteks utdelning liknar på många sätt återbäring där kunderna får del av vinstmedlen. Den är en del av en cirkulär ekonomi och unik på marknaden.

Landshypotek Bank ägs av de cirka 36 000 kunderna över hela Sverige som lånar till jord- och skogsbruk samt gårdsboende, organiserade som medlemmar i en ekonomisk förening. Med lånet från Landshypotek Bank blir kunden också medlem i den ekonomiska förening som äger banken. Utifrån medlemmens insats i föreningen och det resultat som banken gör får medlemmen sedan en utdelning. De senaste tio åren har Landshypotek Ekonomisk Förening totalt delat ut 1,5 miljarder kronor till medlemmarna.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har 225 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.