Aron Westlin omvald till ordförande för Landshypotek Gävle-Dala

Aron Westlin, ekologisk lantbrukare i Valbo, blev omvald till ordförande i styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i Gävle-Dala. Regionmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Den senaste veckan har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats digitalt på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen, de gröna näringarna, summera 2021 och blicka framåt.

På regionmötet blev Aron Westlin omvald till ordförande i regionstyrelsen. Mötet valde också representanter till föreningsstämman. Förslaget på utdelning till medlemmarna presenterades: 157 miljoner kronor nationellt som fastställs på stämman den 28 april.

Viktig pusselbit i medlemsdemokratin
Regionmötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen och föreningsstämman, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena gav också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 36 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.

Förnyat förtroende som ordförande
Aron Westlin är utbildad agronom och driver lantbruk på heltid i Valbo, strax utanför Gävle. På gården odlas höstvete, vårvete, havre, råg, höstrybs och åkerbönor och tillsammans med en granngård odlas också potatis, morötter och rödbetor. All odling drivs sedan länge ekologiskt.

Tidigare har Aron bland annat arbetat sju år på SLU med forskning och försök kring jordbearbetning, maskiner samt markpackning. Därefter följde ett år som växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet och sju år på Länsstyrelsen Gävleborg med växtodlingsrådgivning, klimatanpassning samt klimat- och energifrågor.

Hela styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Östgöta
Aron Westlin, Valbo (omval, ordförande)
Erica Pershagen, Falun (omval)
Markus Johansson, Mora
Marit Ottosson Svensson, Dala-Husby (omval)
Mats Hägglund, Njutånger
Pär Sahlin, Kilafors  (omval)

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har cirka 225 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.