Bo Lemar ny ordförande i Landshypoteks styrelse i Mälarregionen

Bo Lemar blir ny ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening i Mälarprovinserna. Regionmötet tog beslut om den nya styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

Den senaste veckan har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats digitalt på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen, de gröna näringarna, summera 2021 och blicka framåt.

Bo Lemar, som tidigare varit ledamot i regionstyrelsen, växlar nu upp som ordförande. Bo är 37 år och utbildad i industriell ekonomi. Han äger och driver Ånhammars Säteri i Sörmland, vars verksamhetsinriktning består av lantbruk, köttdjur, skog och fastigheter.

Regionstyrelsens tidigare ordförande, Karin Andersson, fortsätter som ledamot. Karin är till vardags lantbrukare på gården Vrena-Berga i Nyköpings kommun.

På regionmötet valdes också representanter till föreningsstämman. Förslaget på utdelning presenterades: 157 miljoner kronor nationellt som fastställs på stämman den 28 april.

Hela nya styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Mälarprovinserna

Bo Lemar, Ånhammar, Stjärnhov, Gnesta (nyvald ordf, tidigare ledamot)
Karin Andersson, Vrena-Berga i Vrena, Nyköping
Jakob Von Engeström, Kiplingeberg, Uppsala
Kajsa Wejåker, Boksta, Vittinge (omval)
Louise Änggård, Margretelund i Åkersberga (omval)
Martin Ohlson, Segerhult Eriksholm i Julita, Katrineholm (omval)
Robert Ihrsén, Frösthults-Skena i Fjärdhundra (omval)

Viktig pusselbit i medlemsdemokratin
Regionmötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen och föreningsstämman, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena gav också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 36 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har cirka 225 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.