Bra skörd för lantbrukarna på Gotland

Våren och försommaren bjöd generellt på gynnsamt väder för växtodlingen på Gotland, vilket varit positivt för skörden. Men det finns lokala variationer. Det visar en sammanställning av Landshypotek Bank.

De grödor som såddes i höstas på Gotland klarade sig bra över vintern. Sedan följde en lagom sval vår utan nattfrost som också var gynnsam för grödorna. Generellt har också nederbörden varit på en ganska god nivå, även om det funnits stora lokala variationer med en del lantbrukare som fått mycket regn och andra som fått betydligt mindre. Men på det stora hela bedöms skörden hittills ha varit god för lantbruket på Gotland.

– Spannmålsskörden är överlag bättre än normalt, men det finns trots det en del lokala variationer. Skördevädret var bra i år så skörden gick enkelt och vi kunde skörda till låga vattenhalter. För höstrapsen har det varit en normalskörd, men den såg lovande ut så jag hoppades på lite mer. Däremot var skörden på ärtor sämre än normalt, säger Fredrik Smitterberg, lantbrukare i Hemse och ordförande för Landshypotek i region Gotland.

Det finns en oro kring vad som kommer att hända med kostnadsläget i framtiden.

– För min egen del och de lantbrukare jag har pratat med så är planerna för höstsådden trots det höga kostnadsläget ganska oförändrade, säger Fredrik Smitterberg.

Mer om lantbruket på Gotland
För Gotland är jordbruket viktigt. Länet har den största andelen jordbruksareal i förhållande till sin befolkning. Med det följer att lantbruket och livsmedelsindustrin i länet skapar drygt 1 000 heltidsjobb, vilket är den högsta siffran i landet i förhållande till invånarantal. Utmärkande för Gotland är också en hög andel grönsaksodlare och en relativt stor mjölk- och nötköttsproduktion. Därutöver är lantbruksföretagen en viktig motor för andra serviceyrken i närområdet.

Kontakta för ytterligare information:
Vi kan hjälpa er komma i kontakt med lantbrukare som kan berätta mer om läget kring skörden.

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och finns över hela landet.