Decembers snitträntor: Konkurrenskraftiga räntor och stark tillväxt för Landshypoteks bolån

Landshypotek avslutade 2021 med att fortsätta leverera konkurrenskraftiga räntor på bolånemarknaden. Allt fler kunder hittade under december till banken, som under hela året haft en väldigt stark tillväxt.

Kunder som i december tecknade Landshypoteks bolån med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,17 %. Bankens bolån med 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,19 % respektive 1,34 % medan kunder som valde 1 års bindningstid fick 0,99 % i ränta.

Intresset för bankens bolån var under december fortsatt stort. Fortsätter Landshypotek den utlåningstakten passerar banken 20 miljarder kronor i utlåning till husägare redan under första kvartalet 2022.

– Många kunder ser det som positivt att konkurrensen ökar på bolånemarknaden och att det därmed finns fler alternativ att välja för sina bolån. Vi är nöjda med att så många nu upptäcker oss och vårt starka erbjudande för bolånekunder, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

I snart 200 år har Landshypotek lånat ut till fastigheter och verksamhet inom jord- och skogsbruk. 2017 öppnade banken även för bolån till villa, framförallt för kunder som vill flytta sina lån från en annan bank till ett alternativ som förenar konkurrenskraftiga räntor med trygghet, enkelhet och transparens. Intresset från landets villa- och fritidshusägare har varit stort, och under 2021 såg banken en rekordstark tillväxt inom bolån.

Jämfört med många andra aktörer på bolånemarknaden särskiljer sig Landshypotek. Banken har anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information:

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se