Delårsrapport: Fortsatt stark utlåningstillväxt för Landshypotek Bank

Intresset för Landshypotek som bank för bolån och utlåning till jord- och skogsfastigheter växer. Under årets första kvartal lånade Landshypotek Bank ut 3,9 miljarder kronor, vilket är en ännu snabbare takt än rekordåret 2021. Kvartalsresultatet landar på 122 miljoner kronor.

Landshypotek Bank öppnade året starkt och inledde kvartalet med att fortsätta den goda tillväxten från 2021. Slutet av kvartalet har dock påverkats av det oroliga omvärldsläget med Rysslands invasion av Ukraina.

Med 3,9 miljarder kronor växer Landshypotek Bank utlåningen för årets tre första månader i en snabbare takt än rekordåret förra året. Räntenettot förbättras som följd av den ökade utlåningen. Kostnaderna ökar, men planerat och i takt med ökade investeringar och tillväxten.

Resultatet på 122 miljoner kronor för första kvartalet är en förbättring både jämfört med årstakten 2021 och första kvartalet förra året. Bankens samlade utlåning till ägare av jord- och skogsbruksfastigheter och villor uppgår nu till 97,8 miljarder kronor.

– Vi kom in i året starkt och har fortsatt vår fina utveckling med att växa med fler kunder och ökad utlåning. Tillväxten bekräftar potentialen vi har som bank och ger oss möjligheter att fortsätta vår utveckling till att bli en ännu bättre och långsiktigt hållbar bank. Resultatet är starkt, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Rysslands krig påverkar Landshypotek, liksom alla andra. Både som bank och för alla som är engagerade i Landshypotek, som medmänniskor. Högt inflationstryck och ett högre ränteläge påverkar hela samhället.

– När vi planerade för 2022 och framöver så fanns givetvis inte de otänkbara scenarion som vi nu lever i med. Naturligtvis påverkar det oss. Med alla följdverkningar ökar ovissheten både för oss och också kunderna. Våra tillväxtplaner ligger fast men vi är ödmjuka inför de förändringar som nu sker på marknaden, konstaterar Per Lindblad.

Såväl banker som kunder har vant sig vid ett stabilt och extremt lågt ränteläge. Den nya situationen skapar en osäkerhet, där de utlåningsmarknader som banken rör sig på blir trögare, vilket sannolikt märks tydligare under nästa kvartal.

– I grunden behöver våra kunder må bra, det är det vi fokuserar på nu, att stötta och proaktivt vara tillgängliga, säger Per Lindblad.

I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet och vad som sker i omvärlden, inom såväl finansmarknaderna generellt som jord och skog.

Hela rapporten bifogas.

Delårsrapporten i korthet:

Januari – mars 2022
jämfört med januari – mars 2021

 • Rörelseresultatet uppgår till 122 (116) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 250 (233) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 133 (122) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt med 2 (4) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 97,8 (85,8) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 15,4 (14,7) mdkr.

Januari – mars 2022
jämfört med oktober – december 2021

 • Rörelseresultatet uppgår till 122 (108) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 250 (251) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 133 (140) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet positivt med 2 (4) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 97,8 (94,0) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 15,4 (15,3) mdkr.

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2022 kl. 08.00 CEST.

För ytterligare kommentarer och information:
Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.