Delårsrapport: Landshypoteks starka utlåningstillväxt fortsätter

Landshypotek Bank fortsätter att växa. Med 3,6 miljarder kronor i utlåningstillväxt under andra kvartalet har utlåningen ökat med närmare 13 miljarder kronor på ett år. Under kvartalet passerade Landshypotek en total utlåningsvolym på 100 miljarder kronor.

Bankens utlåning växte under kvartalet därmed i en procentuellt snabbare takt än marknadstillväxten för lån till bostäder och jord- och skogsfastigheter. Det visar Landshypotek Banks halvårsrapport för perioden januari till juni 2022 som publiceras i dag.

Landshypotek Bank är specialiserad på bolån till hus och jord- och skogsfastigheter, och attraherar allt fler kunder på marknaden.  

– Det är glädjande att vi även i denna tid med ökad ekonomisk osäkerhet fortsätter att göra nytta och skapa trygghet för allt fler kunder som vill låna till hus och jord- och skogsfastigheter. Vår tillväxt är högre än motsvarande period förra året, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Landshypotek Bank resultat fortsätter också att utvecklas väl, även om det märks att räntorna på upplåningsmarknaderna har stigit snabbare än vad de gjort för kund. Räntenettot har därmed inte växt i takt med den ökade utlåningsvolymen.

Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 224 (219) miljoner kronor, varav andra kvartalet bidrog med 102 (122) miljoner kronor. Banken fortsätter samtidigt att uppvisa en fortsatt mycket god kreditkvalitet. Kostnaderna är under kontroll och ökar enligt plan för en lång och uthållig tillväxt.

Världsekonomin förändras nu snabbt. Under kvartalet har räntorna stigit, både i bankernas upplåning och för kund. Landshypotek ser ändå framtida möjligheter.

– Vår affärsmodell fungerar utmärkt och kursen ligger både fast och bra. Det är i utmanade tider som en bank som vilar på en långsiktig affärsmodell och långsiktiga kundrelationer fungerar som bäst och behövs allra mest. Vi ser därför fortsatt ljust på möjligheterna att fortsätta växa och öka vår intjäning, även om takten i utlåningen kan komma att mattas av något. Vi investerar för att bli ännu bättre för våra kunder. Vi har en stabil situation och kommer att vara öppna och tillgängliga för kunderna, konstaterar Per Lindblad.   

I delårsrapporten går det att läsa mer om resultatet, Per Lindblads vd-ord och om utvecklingen i omvärlden, inom såväl finansmarknaderna generellt som jord och skog.

Hela rapporten bifogas.

Delårsrapporten i korthet:

Januari – juni 2022 
jämfört med januari – juni 2021

 • Rörelseresultatet uppgår till 224 (219) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 495 (472) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 274 (251) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med -1 (+2) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 101,4 (88,6) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 15,8 (14,9) mdkr.

April – juni 2022
jämfört med januari – mars 2022

 • Rörelseresultatet uppgår till 102 (122) mnkr.
 • Räntenettot uppgår till 245 (250) mnkr.
 • Kostnaderna uppgår till 141 (133) mnkr.
 • Kreditförluster netto påverkade resultatet med -3 (+2) mnkr.
 • Utlåning till allmänheten uppgår till 101,4 (97,8) mdkr.
 • Inlåning från allmänheten uppgår till 15,8 (15,4) mdkr.

Landshypotek Bank AB ska offentliggöra denna information enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2022 kl. 08.00 CEST.