Dina Försäkringar och Landshypotek Bank fördjupar samarbetet

Landshypotek Bank och Dina Försäkringar fördjupar nu sitt samarbete. Fler kunder över hela landet får möjlighet att ha lån och försäkringar som är konkurrenskraftiga, trygga och enkla. Samarbetet ska stärka  marknadskraften och öka kundvärdet hos de två företagen, som båda är kundägda och verkar för en trygg vardag med boende och företagande över hela Sverige.

I det fördjupade affärssamarbetet erbjuds nu Landshypotek Banks kunder förmåner när de köper sin boendeförsäkring hos Dina Försäkringar. Samtidigt kommer de två kundägda företagen också i ännu större utsträckning samarbeta kring marknadsnärvaron och lokala kundaktiviteter av olika slag.

Det här är ett ytterligare steg i ett samarbete som startade 2019. Dina Försäkringar och Landshypotek har en stark förankring inom det svenska jord- och skogsbruket och förenas också av att ägas av kunderna. Det ger ett ständigt kundnära perspektiv och en utgångspunkt i människors vardag i alla kundkontakter och i utvecklingsarbetet.   

–Vi båda har en lång historia med rötter i den gröna näringen. Vi finns lokalt och försöker vara så nära våra kunder som vi bara kan. Nu fördjupar vi samarbetet och erbjuder Landshypotek Banks kunder förmåner när det köper försäkring hos oss. Vi kommer också att delta tillsammans i olika aktiviteter och evenemang eftersom vi ser kundfördelar i att kunna erbjuda en helhetslösning för en trygg vardag och ett framgångsrikt företagande, säger Gunilla Svensson, vd på Dina Försäkring AB.

– Både vi och Dina drivs av att vara kundnära och att med fokus på vår nisch erbjuda trygga lösningar till goda villkor. Vi tror att det är bäst att göra det som man är bäst på och att gemensamt stärka vår kraft på marknaden och öka kundvärdet genom ett breddat erbjudande till kunderna. Vi har en stark gemensam ambition att med trygga och konkurrenskraftiga lån och försäkringar bidra till ett gott boende och utvecklat lantbruksföretagande över hela landet, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Från och med den 31 maj kan kunder hos Landshypotek Bank ta del av förmånerna hos Dina Försäkringar.